ZŠ Habrmanova ZŠ Habrmanova Logo

Vzhledem k ochraně osobních údajů (GDPR) nebudeme používat jako variabilní symbol rodná čísla. Variabilní symbol bude evidenční číslo, které bude každému žáku přiděleno. Toto číslo rodiče dostanou během posledního školního týdne, všichni žáci ho budou mít zapsané do žákovské knížky, o této skutečnosti budou informováni třídními učiteli mailem, popřípadě telefonicky. Platby do školní jídelny, školní družiny a na školní účet od 1.8.2018 budou muset být s tímto novým variabilním symbolem a další podmínkou přijetí platby je jméno dítěte. Pokud tyto dvě podmínky nebudou splněny, tak budeme muset platbu vrátit. 

Účet pro platby rodičů - škola: 115-1182810227/0100 - kroužky, pracovní sešity, výlety a pod.
Účet pro platby do školní jídelny: 27-1993420257/0100
Účet pro platby do školní družiny: 27-1993370237/0100

Děkujeme za pochopení. Vedení školy  

Kontaktní informace

Základní informace

ZŠ Habrmanova
Habrmanova 130/12
500 02 Hradec Králové
IČO: 691 723 66

Základní informace

+420 495 538 341

DALŠÍ KONTAKTY

Fotografie školy