ZŠ Habrmanova ZŠ Habrmanova Logo

Exkurze žáků z Ekotýmu do firmy SAKO v Brně

Ve středu 6. 2. žáci z Ekotýmu podnikli výlet do firmy, která se zabývá zpracováním odpadu.

Tato komodita se stala  pro  firmu základní surovinou, která výrazně přispívá k úspoře neobnovitelných zdrojů. Žáci na vlastní oči viděli, co se děje se směsným odpadem, který přijede v popelářském autě. Po vysypání do obrovské pece se stává palivem pro výrobu tepla, které je rozvedeno teplovodem do brněnských domácností.

Odpad z barevných kontejnerů jako jsou plasty, tetrapaky, papír a sklo se po dotřídění na linkách stávají druhotnou surovinou pro výrobu nových produktů.

Díky této exkurzi si žáci uvědomili ekologický a ekonomický rozměr třídění odpadu!

Kontaktní informace

Základní informace

ZŠ Habrmanova
Habrmanova 130/12
500 02 Hradec Králové
IČO: 691 723 66

Základní informace

+420 495 538 341

DALŠÍ KONTAKTY

Fotografie školy