ZŠ Habrmanova ZŠ Habrmanova Logo

SBĚR PAPÍRU

SE USKUTEČNÍ      9.4. OD 15.00 – 15.45 HOD

                              12.4. OD   7.05  –  7.40 HOD

Služba vážení je pouze 9.4. od 15.00 do 15.45 hodin a 12.4. od 7.05 do 7.40 hodin.

Ostatní dny lze papír vhodit do kontejneru od 7.00 do16.00 hodin a množství nahlásit třídnímu učiteli.  

Sběr bude ukončen 12.4. v 9.00 hodin.

Sběr odevzdávejte řádně svázaný a v rámci možností zvážený (pro časové urychlení).

Kontaktní informace

Základní informace

ZŠ Habrmanova
Habrmanova 130/12
500 02 Hradec Králové
IČO: 691 723 66

Základní informace

+420 495 538 341

DALŠÍ KONTAKTY

Fotografie školy