Volitelné předměty jsou pro žáky 7. - 9. ročníku. V 7. a 8. ročníku mají žáci 1 hodinu týdně a 9.ročníku 2 hodiny týdně. Žáci si vybírají volitelné předměty dle svých zájmů a v 9. ročníku dle volby dalšího studia.