ZŠ Habrmanova ZŠ Habrmanova Logo

Projekt - Partnerství pro aktivní učení

V roce 2009 Základní škola Hradec Králové, Habrmanova 130, vyhověla podmínkám pro poskytnutí grantové dotace ESF z OPVK a získala finanční příspěvek pro Projekt Partnerství pro aktivní učení, který je zaměřen na pořádání kurzů DVPP oblasti podpory 1.3 v Královéhradeckém kraji.

Projekt je zaměřený na praktickou implementaci školních vzdělávacích programů, implementaci kurikulárních dokumentů do praxe škol a podporu kurikulární reformy zaměřenou na širší pedagogickou a rodičovskou veřejnost.

Pro učitele ZŠ bylo otevřeno 20 kurzů zaměřených na:

Didaktiku odborných předmětů - M, F, Aj, Čj, Prv

Práci s IT

Osobnostní rozvoj - komunikace, týmová spolupráce, tvůrčí potenciál

Více informací na webu projektu... www.aktivniuceni.cz

Kontaktní informace

Základní informace

ZŠ Habrmanova
Habrmanova 130/12
500 02 Hradec Králové
IČO: 691 723 66

Základní informace

+420 495 538 341

DALŠÍ KONTAKTY

Fotografie školy