ZŠ Habrmanova ZŠ Habrmanova Logo

Od roku 2003 je naše škola aktivně zapojena v síti 735 Tvořivých škol z celé ČR. Od roku 2005 pracuje při škole  vzdělávací středisko, kde jsou pořádány, ukázkové hodiny, semináře a kurzy matematiky, českého jazyka, přírodovědy, vlastivědy a ITC dovedností pro učitele z regionu.  Uvedené vzdělávací akce jsou zaměřeny na předávání dobrých zkušeností s  postupy činnostního učení, které se mohou využívat nejen ve výše uvedených předmětech, ale slouží k rozvoji mezipředmětových vztahů. Mimo jiné vedou k aktivnímu zapojení žáků do výuky, dobrému předávání učiva a rozvoji všech žákovských klíčových kompetencí. 

Základní škola habrmanova pořádá kurzy Tvořivé školy:

Nabídka 2016

Kontaktní informace

Základní informace

ZŠ Habrmanova
Habrmanova 130/12
500 02 Hradec Králové
IČO: 691 723 66

Základní informace

+420 495 538 341

DALŠÍ KONTAKTY

Fotografie školy