ZŠ Habrmanova ZŠ Habrmanova Logo

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, na společné vzdělávání žáků a na podporu extrakurikulárních aktivit. V rámci projektu bude celý pedagogický sbor proškolen v ikluzivním vzdělávání, pedagogové budou spolupracovat na rozvoji matematické a čtenářské gramotnosti ve výuce. Pedagogové I.stupně se zaměří na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Na škole díky projektu pracuje školní psycholog.

Kontaktní informace

Základní informace

ZŠ Habrmanova
Habrmanova 130/12
500 02 Hradec Králové
IČO: 691 723 66

Základní informace

+420 495 538 341

DALŠÍ KONTAKTY

Fotografie školy