ZŠ Habrmanova ZŠ Habrmanova Logo

Naše škola je zapojena do výzvy EU peníze školám.

 

Získala finanční dotaci na individualizaci výuky, inovaci výuky a DVPP. Došlo k rozdělení žáků v několika vyučovacích hodinách na skupiny a to jak na I.stupni, tak i na druhém stupni. Dále byly zařazeny dva nové volitelné předměty: komunikační dovednosti a přírodopisný seminář. Jsou vytvářeny digitální učební materiály (DUM) a výukové materiály v rámci zvolených šablon. Škola získala prostředky na technické vybavení pro žáky do výuky i pro učitele, kteří se podílejí na tvobě materiálů.

 

ZVEŘEJNĚNÍ DUMů:

 

ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro"

 

1. ročník - matematika -aritmetika

2.ročník - český jazyk

5. ročník - vlastivěda

Autor paní Iva Bílková - kontakt pro poskytnutí DUM: bilkova@habrmanova.cz

 

3.ročník - matematika - aritmetika

3.ročník - český jazyk

3.ročník - prvouka

Autor Mgr. Lucie Drašnarová - kontakt pro poskytnutí DUM: drasnarova@habrmanova.cz

 

6. ročník - občanská výchova - státní symboly, diskriminace,kraje,škola

8. ročník - občanská výchova - lidská práva, ústava, ekologie, výživa,vlohy, náboženství,NATO a OSN, sociopatologické jevy, UNESCO

9. ročník - peníze

Autor Mgr. Vojtěch Srnský - kontakt pro poskytnutí DUM: odstrcilova@habrmanova.cz

 

5.ročník - pracovní činnosti -  práce s papírem, dřevem, plechem

6., 7. ročník - pracovní činnosti - práce s papírem, dřevem, plasty, drátkování

8. , 9. ročník -pracovní činnosti - práce s dřevem, papírem

Autor Mgr. Vojtěch Srnský - kontakt pro poskytnutí DUM: odstrcilova@habrmanova.cz

Kontaktní informace

Základní informace

ZŠ Habrmanova
Habrmanova 130/12
500 02 Hradec Králové
IČO: 691 723 66

Základní informace

+420 495 538 341

DALŠÍ KONTAKTY

Fotografie školy