ZŠ Habrmanova ZŠ Habrmanova Logo

Naše škola je zapojena do projektu „Kultura spojuje národy“.

Statutární město Hradec Králové získalo dotaci z fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika  2007- 2013 na projekt „Kultura spojuje národy“. Žádost o dotaci byla podána na podzim 2012 a v lednu 2013 řídící výbor žádost podpořil. Realizaci projektu zajistí odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Podobný projekt byl schválen i partnerskému městu Valbřich. Obdobné aktivity žáků základních škol se tak uskuteční během roku 2013 jak v Čechách, tak i v Polsku.

Do projektu se zapojily hradecké školy ZŠ Habrmanova, ZŠ P. Jilemnického - Plotiště a ZŠ Svobodné Dvory. Dvacet žáků z každé školy ve věku 12-15 let bude po tři dny hostit polské vrstevníky ve svém městě a na oplátku se pojedou podívat na tři dny do polského města Valbřich.

Program výjezdů bude pestrý, stěžejním tématem bude kultura – ZŠ Habrmanova se zaměří na hudbu, ZŠ Plotiště na ruční práce a ZŠ Svobodné Dvory na divadlo. Polští žáci se u nás seznámí s městem Hradec Králové, poznají naši kulturu, historii, školství, navštíví volnočasová zařízení ve městě a okolí. Během třídenních výjezdů prožijí společně mnoho zážitků a naváží nová mezinárodní přátelství.

 

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis

AKTIVITY PROJEKTU

2013

Článek v radnici

Návštěva polských přátel z Valbřichu - viz fotogalerie

Vědomostní test

2014

Setkání na Sněžce - viz fotogalerie

2015

29.6.2015 - Výstup na Sněžku - viz fotogalerie

Pozvánka na výlet na Sněžku

7.10.2015 - Habrmanská superstar

Pozvánka na soutěž

Polská návštěva

Nahlédněte do fotogalerie

23.9. 2016 - návštěva našich žáků ve Walbřichu

Walbřich

Nahlédněte do fotogalerie

2017

Setkání na Sněžce 2017

Již čtvrtým rokem se uskutečnil výstup na Sněžku v rámci projektu „Kultura spojuje národy“, kde se setkáváme s našimi polskými přáteli.  Z naší školy se zúčastnilo 16 žáků žáků  a  4 vyučující. Výstup proběhl v sobotu 24. 6. 2017. Zvolili jsme trasu Pomezní Boudy – Sněžka – Obří důl – Pec pod Sněžkou. Počasí se vydařilo a při společném setkání jsme si zazpívali v doprovodu kytary. Příští rok se budeme těšit opět na společný výlet. Fotky jsou ve fotogalerii.

6.10.2017

ČESKO-POLSKÉ SETKÁNÍ

Dne 6.10. 2017 se žáci naší školy zúčastnili projektů: KULTURA SPOJUJE NÁRODY a SPORTOVÁNÍ BEZ HRANIC.
Tato akce se uskutečnila na ZŠ Štefcova a hlavním bodem programu byl turnaj v Kin-ballu.
Tým ve složení: Brhelová, Šubrtová, Lakatosová, Válek, Dušek, Dlouhý S., Lipenský obsadil DRUHÉ místo ve skupině.
Tři nejlepší družstva se utkala ve „Velkém finále“, ve kterém vyhrálo družstvo naší školy, a tak si odvezlo titul „ Absolutní vítěz turnaje“.

Nahlédněte do fotogalerie

 

29. 5. 2018

Sportovní hry – Walbřich

 

     Dne 29. 5. 2018 se zúčastnilo 6 žáků naší školy sportovních her ve městě Walbřich v rámci projektu „Kultura spojuje národy“.

Této soutěže se účastnili vybraní žáci ze škol z Walbřicha a z Hradce Králové. Cílem sportovních klání nebylo měřit síly mezi Čechy a Poláky, ale dokázat, jak spolu dokážou děti komunikovat a spolupracovat. Proto byla vytvořena smíšená česko-polská družstva. Ta soupeřila v různých disciplínách – běh přes překážky, skok do dálky, hod oštěpem, míčové hry, orientační běh v parku……….

     Zároveň proběhlo vyhodnocení naší pěvecké soutěže „Habrmanská superstar“ a byly předány diplomy a ceny pro polské soutěžící.

    Sportovní odpoledne bylo zakončeno společným obědem v hotelu, kde jsme mohli okusit polskou kuchyni.

    Akce se vydařila, dětem se líbila!

              

 

Sněžka 23.6. 2018  „Kultura spojuje národy“

     V sobotu 23.6. 2018 proběhla již tradiční akce – výstup na Sněžku v rámci projektu „Kultura spojuje národy“. Z Horní Malé Úpy jsme se vydali přes vrchol Sněžky do Pece pod Sněžkou. Sedmnáctikilometrovou trasu jsme zvládli v rekordním čase díky fyzické zdatnosti zúčastněných frekventantů. Počasí sic nebylo ideální (chladno a silný vítr), ale nepršelo, tak jsme vše zvládli s úsměvem. Nahlédněte do fotogalerie.

 

 

 

 

 

 

Kontaktní informace

Základní informace

ZŠ Habrmanova
Habrmanova 130/12
500 02 Hradec Králové
IČO: 691 723 66

Základní informace

+420 495 538 341

DALŠÍ KONTAKTY

Fotografie školy