ZŠ Habrmanova ZŠ Habrmanova Logo

Hl.cílem projektu je za pomoci diagnostického-intervenčního programu zvýšit poskytování včasné záchytné péče dětem se spec.vzděl. potřebami v Královéhradeckém kraji. Intervenční diagnostický program zahrnuje komplexní vzdělávání potřebné zejména v rozvoji a podpoře sociální adaptace dítěte v předškolním a školním věku s prioritou aspektu na terénní službu. Současně projekt svým charakterem podporuje vytváření inkluzivního prostředí. Dílčí cíle jsou směrovány na rozvoj a kontinuální podporu problematiky jako celku a jsou uvedeny dále v projektu. Výstupy: 1) Vznik diag.-inter.programu ZŠ, MŠ 2) Zpracování 2 výuk.metodik zaměřených na inovaci postupů soc.adaptace a integrace dětí ZŠ a MŠ. 3) Vybavení komunitní místnosti Výstupy reagují na aktivní potřebu zlepšení rovných příležitostí žáků se spec.vzděl.potřebami v KHK. Do projektu budou zapojeni 4 odborní pracovníci (spec.pedagog, psycholog), 54 pedagogů ZŠ a MŠ, 50 dětí Svp z MŠ, 220 žáků Svp ze ZŠ a 270 rodičů těchto dětí a žáků.

Kontaktní informace

Základní informace

ZŠ Habrmanova
Habrmanova 130/12
500 02 Hradec Králové
IČO: 691 723 66

Základní informace

+420 495 538 341

DALŠÍ KONTAKTY

Fotografie školy