Branný den

Branný den

2. září 2022

2.9.2022 se uskutečnil branný den II.stupně a nácvik evakuace

BRANNÝ DEN NA 2. STUPNI

Se začátkem školního roku se žáci 2. stupně věnovali fyzické a duševní zdatnosti v rámci Branného dne. Pod odborným dozorem studentů z vyšší odborné školy zdravotní si vyzkoušeli na 4 stanovištích poskytnutí první pomoci. Žáci 8. a 9. ročníků prošli pod vedením pracovníků Armády ČR odborným výcvikem na 6 stanovištích: OPZHM – masky, polní obvaziště, pořadovka, topografie, zbraně – střelba, tělesná zdatnost + hod granátem na cíl.