Happening na hřišti

Happening na hřišti

29. červen 2022

Rozloučení s deváťáky od 14.30

Zveme rodiče, žáky školy současné i bývalé a další, kdo se chtějí rozloučit s deváťáky na Happening na hřišti školy. Žáci 9. ročníků si připravili na rozloučení se školou zábavný program.