Hodnocení žáků za 1. pololetí 2020/21

Hodnocení žáků za 1. pololetí 2020/21

28. leden 2021

Informace k hodnocení žáků v 1. pololetí šk.r. 2020/21

Hodnocení žáků za 1. pololetí šk.r. 2020/21 proběhne klasifikací s využitím podkladů pro hodnocení získaných během prezenční výuky, dále s využitím podkladů získaných během distanční výuky a s přihlédnutím k objektivním případně i zohlednitelným individuálním podmínkám vzdělávání. Za 1. pololetí šk.r. 2020/21 budou žákům vydány výpisy z vysvědčení následovně:

– žákům, kteří 28.1.2021 budou mít prezenční výuku, budou výpisy vydány 28.1.2021

– žákům, kteří 28.1.2021 budou mít distanční výuku, budou výpisy vydány do 3 dnů po jejich návratu k prezenční výuce

Všichni žáci i jejich rodiče budou mít možnost se nejpozději 28.1.2021 v systému Bakaláři seznámit se svou klasifikací za 1. pololetí.

Ředitel školy