Nástup žáků 9. ročníků k přípravě na PZ

Nástup žáků 9. ročníků k přípravě na PZ

11. květen 2020

11.5. nastoupí žáci, kteří se připravují na přijímací zkoušky na SŠ , do výuky na ZŠ.Podmínky viz. dále.

Ochrana zdraví a podmínky pobytu žáků 9. ročníků ve škole po dobu přípravy na přijímací zkoušky

  • informace pro žáky a zákonné zástupce

Nařízení MŠMT

Čestné prohlášení

• Zákonní zástupci musí v první den návratu žáka do školy předložit podepsané prohlášení o seznámení s vymezením rizikových skupin a čestné prohlášení, že dítě nevykazuje příznaky virového infekčního onemocnění, což je například horečka, kašel, dušnost nebo náhlá ztráta chuti a čichu. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

• Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními. Škola provede poučení žáků – dle osnovy a zápis do třídní knihy.

• Škola je povinna zajistit organizaci pohybu lidí před školou. Žáky před školou vyzvedne pověřený pedagogický pracovník, který je zorganizuje do skupin po 15 dětech. O zařazení žáků do skupin rozhodne ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 7. květnu 2020.

Příchod ke škole a pohyb žáků ve škole:

• Žáci dodržují stanovený rozvrh dle skupin.

• Žáci se nesmí shromažďovat před školou před vyučováním a po vyučování ve větším počtu.

• Žáci dodržují odstup dva metry a platí zakrytí úst a nosu /rouškou, šátkem, šálou/.

• Do budovy vstupují pouze žáci, nikoliv doprovázející osoby. Učitel si skupinu vyzvedne před školou.

• Žáci nosí ve společných prostorách školy roušky.

• Každý žák má na den minimálně dvě roušky a sáčky /na čisté, špinavé/ na jejich uložení.

• Šatny se nebudou využívat.

• Několikrát denně se provádí dezinfekce předmětů, které používá více lidí (klávesnice počítačů, židlí v jídelně, klik dveří).

• Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla – při případném porušení seznámit zákonného zástupce, při opakovaném porušení – nevpustit do budovy.

Pobyt ve třídě:

• Každý žák po vstupu do třídy použije dezinfekci, doporučuje se si předtím umýt ruce.

• Ve třídě je maximálně skupina 15 žáků, jeden žák v jedné lavici. Skupiny se nesmí potkávat / platí i pro pohyb na chodbách či při návštěvě toalet/.

• O odložení roušky ve třídě rozhodne přítomný učitel.

• Ze třídy se žák vzdaluje pouze se souhlasem učitele.

• Žáci si po každém vzdělávacím bloku umyjí či vydezinfikují ruce.

• Před jídlem i po jídle /svačina/ si žáci umyjí ruce.