Pracujeme v týmech

Pracujeme v týmech

6. duben 2020

Žáci II.stupně při distančním vzdělávání pracují v týmech (Teams).

Žáci II.stupně dostali přihlašovací údaje do Office 365, kde si mohou stáhnout aplikace, které jim pomohou při distančním vzdělávání. Mohou využít: aplikace Outlook, Word, PowerPoint, Excel a hlavně Teams. Přihlašovací údaje dostali žáci prostřednictvím mailů svých rodičů od třídních učitelů. Tyto mailové schránky - outlook- doporučujeme používat i při korespondenci s vyučujícími. Žádáme žáky, aby, pokud mají přístup na internet (mohou použít i mobil), odevzávali vypracovaná zadání s úkoly do aplikace Teams.

v Teams -levá lišta - týmy- zvolíte příslušný tým- zadání nebo chat.

Jednoduchý postup: ZADÁNÍ - zvolíte NAHRÁT (pokud vkládáte soubor) nebo VYPLNIT (pokud máte test a pod.). Kliknete na ODEVZDAT a potom ještě na POSLAT.