Provoz školy od 30.11.2020

Provoz školy od 30.11.2020

30. listopad 2020

Od 30.11. 2020 nastupují žáci I. stupně a žáci 9. ročníků na prezenční výuku. Ostatní ročníky se budou střídat po týdnech.

  • Od 30.11. 2020 budou všichni žáci I. stupně a žáci 9. ročníků mít prezenční výuku.

  • Od 30.11.2020 - lichý týden - budou mít prezenční výuku žáci 6. a 7. ročníků. Žáci 8. ročníků budou mít výuku distanční.

  • Od 7.12.2020 - sudý týden - budou mít prezenční výuku žáci 8. ročníků. Žáci 6. a 7. ročníků budou mít výuku distanční.

  • Takto se prezenční výuka pro 6. - 8. ročník bude po týdnu střídat - lichý týden budou chodit do školy 6. a 7. ročníky a sudý týden 8. ročníky.

  • Rozvrh ve škole bude nepatrně upraven vzhledem k provozu jídelny, žáci budou chodit na obědy dle předem stanoveného rozpisu vždy s vyučujícím. Obědy budou mít žáci, kteří mají prezenční výuku automaticky přihlášeny a ti, kteří mají distanční výuku budou mít obědy odhlášeny.

  • Ranní družina od 6.30 hodin je ve škole ve třídě kam dítě chodí. 1.a 2. třídy jsou odpoledne ve školní družině.

3.A a 3.B jsou do 15.00 ve škole a kdo bude v družině déle přechází za doprovodu vychovatele do družiny, kde je provoz do 16.45 hodin.