Provoz školy od 4.1.2021

Provoz školy od 4.1.2021

4. leden 2021

Od 4.1. nastoupí do školy na prezenční výuku pouze žáci 1. a 2. ročníků. Ostatní ročníky budou mít distanční výuku dle nastavených pravidel pro on-line hodiny.

Omezení provozu škol a školských zařízení V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda omezuje s účinností ode dne 27. prosince 2020 od 00:00 hod. do ODVOLÁNÍ.

Provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:

a) základní školy při zdravotnickém zařízení,

b) dětí v přípravné třídě,

c) žáků 1. a 2. ročníků základní školy,

d) žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy,

e) dětí v přípravném stupni základní školy speciální,

f) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,

g) základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,

h) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a příp. zákonný zástupce), s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků.

Jídelna pro žáky 1. a 2. tříd bude v provozu.