Sběr papíru

Sběr papíru

19. listopad 2019

SE USKUTEČNÍ 19.11. OD 15.00 – 15.45 HOD 22.11. OD 7.05 – 7.40 HOD

Služba vážení je pouze 19.11. od 15.00 do 15.45 hodin a 22.11. od 7.05 do 7.40 hodin. Ostatní dny lze papír vhodit do kontejneru od 7.00 do16.00 hodin a množství nahlásit třídnímu učiteli.
Sběr bude ukončen 22.11. v 9.00 hodin. Sběr odevzdávejte řádně svázaný a v rámci možností zvážený (pro časové urychlení).