Sběr papíru

Sběr papíru

11. únor 2020

SE USKUTEČNÍ 11.2. OD 15.00 – 15.45 HOD 14.2. OD 7.05 – 7.40 HOD

 Služba vážení je pouze 11.2.. od 15.00 do 15.45 hodin
 a 14.2. od 7.05 do 7.40 hodin.
 Ostatní dny lze papír vhodit do kontejneru od 7.00 do16.00 hodin a množství nahlásit třídnímu učiteli.  
 Sběr bude ukončen 14.2 . v 9.00 hodin.
 Sběr odevzdávejte řádně svázaný a v rámci možností zvážený (pro časové urychlení).