Sběr papíru

Sběr papíru

15. září 2020

15.9. - 18.9.2020

SBĚR PAPÍRU

SE USKUTEČNÍ 15.9. OD 15.00 – 15.45 HOD 18.9. OD 7.05 – 7.40 HOD

 Služba vážení je pouze 15.9. od 15.00 do 15.45 hodin a 18.9. od 7.05 do 7.40 hodin.
 Ostatní dny lze papír vhodit do kontejneru od 7.00 do16.00 hodin a množství nahlásit třídnímu učiteli.  
 Sběr bude ukončen 18.9. v 9.00 hodin.
 Sběr odevzdávejte řádně svázaný a v rámci možností zvážený (pro časové urychlení).
 Prosím, abyste se zbytečně nezdržovali u kontejneru!!!