Sběr papíru

Sběr papíru

19. říjen 2021

Od 19.10 do 22.10. 2021

SBĚR PAPÍRU

SE USKUTEČNÍ 19.10. OD 15.00 – 15.45 HOD 22.10. OD 7.05 – 7.40 HOD

Služba vážení je pouze 19.10. od 15.00 do 15.45 hodin a 22.10. od 7.05 do 7.40 hodin.

 Ostatní dny lze papír vhodit do kontejneru od 7.00 do16.00 hodin a množství nahlásit třídnímu učiteli.  

 Sběr bude ukončen 22.10. v 9.00 hodin.

 Sběr odevzdávejte řádně svázaný a v rámci možností zvážený (pro časové urychlení).

 Prosím, abyste se zbytečně nezdržovali u kontejneru!!!