Sběr papíru

Sběr papíru

24. listopad 2022

29.11. - 2.12.2022

SBĚR PAPÍRU

SE USKUTEČNÍ 29.11. OD 15.00 – 15.45 HOD 2.12. OD 7.05 – 7.40 HOD

Služba vážení je pouze 29.11. od 15.00 do 15.45 hodin a 2.12. od 7.05 do 7.40 hodin.

Ostatní dny lze papír vhodit do kontejneru od 7.00 do16.00 hodin a množství nahlásit třídnímu učiteli.

Sběr bude ukončen 2.12. v 9.00 hodin.

Sběr odevzdávejte řádně svázaný a v rámci možností zvážený (pro časové urychlení).