Sběr papíru

Sběr papíru

14. březen 2023

14.3.- 17.3. 2023

SBĚR PAPÍRU SE USKUTEČNÍ
14.3. OD 15.00 – 15.45 HOD 17.3. OD 7.05 – 7.40 HOD

Služba vážení je pouze 14.3. od 15.00 do 15.45 hodin a 17.3. od 7.05 do 7.40 hodin.

Ostatní dny lze papír vhodit do kontejneru od 7.00 do16.00 hodin a množství nahlásit třídnímu učiteli.
Sběr bude ukončen 17.3. v 9.00 hodin. Sběr odevzdávejte řádně svázaný a v rámci možností zvážený (pro časové urychlení).