Sběr papíru

Sběr papíru

16. leden 2024

16.1. - 19.1.2024

SBĚR PAPÍRU

SE USKUTEČNÍ 16.1. OD 15.00 – 15.45 HOD 19.1. OD 7.05 – 7.40 HOD

Služba vážení je pouze 16.1. od 15.00 do 15.45 hodin a 19.1. od 7.05 do 7.40 hodin.

Ostatní dny lze papír vhodit do kontejneru od 7.00 do16.00 hodin a množství nahlásit třídnímu učiteli.

Sběr bude ukončen 19.1. v 9.00 hodin.

Sběr odevzdávejte řádně svázaný a v rámci možností zvážený (pro časové urychlení).

Do sběru lze ukládat pouze noviny, časopisy, letáky nebo knihy bez vazeb.