Sebeobrana

Sebeobrana

17. prosinec 2019

Dne 17. 12. 2019 se chlapci 9. tříd v rámci hodin tělesné výchovy učili základním prvkům sebeobrany.

Dne 17. 12. 2019 se chlapci 9. tříd v rámci hodin tělesné výchovy učili základním prvkům sebeobrany. Při hodinách se žáci nejdříve dozvěděli základní teoretické informace o sebeobraně, poté si vyzkoušeli praktické dovednosti, jež jsou základem sebeobrany. Výuku vedl pan PhDr. Jaroslav Matoušek z Městské policie Hradec Králové, jemuž patří velké poděkování.