Seznam evidenčních čísel žáků přijatých do 1. tříd 2020/21

Seznam evidenčních čísel žáků přijatých do 1. tříd 2020/21

29. květen 2020

Výsledky zápisu pro školní rok 2020/21

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE O PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitel Základní školy, Hradec Králové, Habrmanova 130 rozhodl podle §46, § 165 odst. 2 a §183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád takto:

Do prvního ročníku Základní školy, Hradec Králové, Habrmanova 130 ve školním roce 2020/21 jsou dle evidenčních čísel přijati tito žáci:

17/20/01, 17/20/14, 17/20/25, 17/20/41, 17/20/54,
17/20/02, 17/20/15, 17/20/27, 17/20/43, 17/20/55,
17/20/04, 17/20/16, 17/20/28, 17/20/44, 17/20/56,
17/20/05, 17/20/17, 17/20/31, 17/20/45, 17/20/57,
17/20/07, 17/20/19, 17/20/33, 17/20/46, 17/20/58,
17/20/08, 17/20/20, 17/20/34, 17/20/47, 17/20/59,
17/20/09, 17/20/21, 17/20/36, 17/20/49, 17/20/60,
17/20/10, 17/20/22, 17/20/37, 17/20/50, 17/20/63,
17/20/12, 17/20/23, 17/20/38, 17/20/51, 17/20/64
17/20/13, 17/20/24, 17/20/39, 17/20/53,

V Hradci Králové dne: 29.5.2020 Mgr. Jiří Šimek, ředitel školy