Třídní schůzky a informace

Třídní schůzky a informace

14. leden 2020

14.1. od 16.00 se budou konat třídní schůzky. Od 15.40 bude paní Kordová vydávat zápisové lístky rodičům žáků 9. ročníků, nutno mít OP.

Budou podávány informace o prospěchu a chování žáků za 1. pololetí 2019/20. Třídní schůzka 3.A je z důvodů nemoci paní učitelky přesunuta na 23.1.2020 od 16.00. Žádáme rodiče, aby z bezpečnostních důvodů nenechávali své děti bez dozoru v budově školy a jejím okolí. Družina bude k dispozici do 17.00.