Třídní schůzky a informace

Třídní schůzky a informace

9. listopad 2021

9.11. 2021 od 16.00 se budou konat třídní schůzky tříd a budou podávány informace o chování a prospěchu za 1. čtvrtletí.

Třídní schůzky tříd se budou konat pro třídy na 1. stupni.

Na 2. stupni, kromě pozvaných tříd, budou podávány pouze informace o prospěchu a chování u jednotlivých vyučujících. Prosíme rodiče, aby zvážili, zda je nutno přijít do školy, pokud chtějí znát hodnocení prospěchu, to je přesně uvedeno v žákovské knížce.

15.45 - se uskuteční schůzka rodičů 9.A k volbě povolání

16.20 - se uskuteční schůzka rodičů 9.B, 9.C k volbě povolání

Zákonní zástupci, kteří se budou účastnit třídních schůzek či informací se musí prokázat bezinfekčností u vchodu do školy a musí mít po celou dobu v budově respirátor.