Třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků

Třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků

14. červen 2022

14.6. od 16.00

Vážení rodiče, zveme Vás na schůzku rodičů žáků prvních tříd ZŠ Habrmanova pro školní rok 2022/2023, která se koná 14.6.2022 od 16.00 hodin. Schůzky se uskuteční ve třídách 2.B (přízemí) a 5.B (1. patro). Seznam a rozdělení žáků do tříd bude vyvěšen u učeben a na vstupu do školy. Na třídní schůzku přijde také paní vedoucí jídelny, vedoucí vychovatelka družiny a zástupce z plavecké školy.

V Hradci Králové dne 25.5.2022 Mgr. Jiří Šimek, ředitel školy