Třídní schůzky

Třídní schůzky

15. září 2020

15.9. od 16.00 se budou konat třídní schůzky. Účast nutná. Roušky jsou povinné v celé budově i třídách.

Žádáme rodiče, aby se dostavili na třídní schůzky, budou informováni o organizaci školního roku. Účast je nutná, protože třídní učitelé budou předávat přihlašovací údaje do elektronické ŽK. Rodiče budou informování o změnách ve školním řádu vzhledem k distančnímu vzdělávání. Také budou rodiče seznámeni s organizací a metodami práce, pokud by byla výuka opět distanční. Roušky musí mít rodiče i ve třídách. Rodiče půjdou přímo do třídy, kterou navštěvuje jejich dítě a nesmí se pohybovat v jiných prostorách školy. Individuální konzultace nebudou poskytovány.

DRUŽINA BUDE OTEVŘENA DO 17.00. Žádáme rodiče, aby nenechávali své děti bez dozoru v budově školy ani v areálu školy.

Vedení školy