Úřední dny o prázdninách

Úřední dny o prázdninách

1. červenec 2020

Pro vyřízení neodkladných záležitostí s vedením školy v uvedených termínech od 9.00 do 11.00.

ÚŘEDNÍ DNY O PRÁZDNINÁCH

1.7.- 3.7. 2020

13.7.2020

27.7. 2020

10.8. 2020

17.8.2020

24.8. 2020

V uvedených termínech od 9 do 11 hodin.