Vyjádření ke stávce učitelů

Vyjádření ke stávce učitelů

6. listopad 2019

Naše základní škola se stávky učitelů za splnění současného požadavku odborů neúčastní, ve středu 6.11.2019 bude probíhat běžná výuka.

Systémové změny ve školství, které by zlepšily jeho stav (inkluze, příprava budoucích pedagogů, finanční ohodnocení vysokoškolsky vzdělaných pedagogů), jsou nutné. Dle našeho názoru vláda tuto problematiku dostatečně neřeší, a pokud by požadavky byly nastaveny takto, stávky bychom se zúčastnili.