Zákaz přítomnosti žáků na ZŠ - změna

Zákaz přítomnosti žáků na ZŠ - změna

14. listopad 2020

Od 18.11.2020 bude probíhat prezenční výuka 1. a 2. tříd, ostatní třídy I. a II. stupně pokračuje v distančním vzdělávání.

Dle usnesení VLÁDY ČR ze dne 12.10.2020 o přijetí krizového opatření, vláda zakazuje přítomnost žáků od 14.10. 2020 na prezenční výuce I. i II.stupně ZŠ, školní družiny. Žáci jsou povinni účastnit se distanční výuky a on-line hodin dle svých rozvrhů a pokynů učitelů. Pokud se žák on-line hodiny nezúčastní, bude tato hodina označena jako nepřítomnost žáka a rodič ji musí omluvit. Stejně tak nebude pro žáky přístupná ani školní jídelna. Všichni žáci budou mít obědy automaticky odhlášeny. Toto opatření je vyhlášeno do odvolání.

Nové opatření s platností od 18.11.2020

Je povolena osobní přítomnost:

• žáků 1. a 2. ročníků základních škol.

— Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

— Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

— Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

— Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

— Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

— Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

— Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

— Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

Od 18.11. 2020 bude obnoven provoz školní jídelny pro žáky 1. a 2. ročníků a pro zaměstnance školy.

Vedení školy