Zákaz přítomnosti žáků na ZŠ

Zákaz přítomnosti žáků na ZŠ

13. říjen 2020

Od 14.10.2020 bude výuka na I. a II. stupni pouze distanční.

Dle usnesení VLÁDY ČR ze dne 12.10.2020 o přijetí krizového opatření, vláda zakazuje přítomnost žáků od 14.10. 2020 na prezenční výuce I. i II.stupně ZŠ, školní družiny. Žáci jsou povinni účastnit se distanční výuky a on-line hodin dle svých rozvrhů a pokynů učitelů. Pokud se žák on-line hodiny nezúčastní, bude tato hodina označena jako nepřítomnost žáka a rodič ji musí omluvit. Stejně tak nebude pro žáky přístupná ani školní jídelna. Všichni žáci budou mít obědy automaticky odhlášeny. Toto opatření je zatím vyhlášeno do 1.11.2020.

Vedení školy