Zveřejnění výsledku zápisu do 1. tíd

Zveřejnění výsledku zápisu do 1. tíd

6. květen 2022

Zapsaní žáci do 1. tříd 2022/23

Do prvního ročníku Základní školy, Hradec Králové, Habrmanova 130 ve školním roce 2022/23 jsou dle evidenčních čísel přijati tito žáci:
PŘIJATI BYLI TITO ŽÁCI:

17/22/1, 17/22/13, 17/22/30, 17/22/48
17/22/3, 17/22/14, 17/22/31, 17/22/50
17/22/5, 17/22/15, 17/22/34, 17/22/52
17/22/6, 17/22/16, 17/22/36
17/22/7, 17/22/17, 17/22/38
17/22/8, 17/22/18, 17/22/39
17/22/9, 17/22/21, 17/22/40
17/22/10, 17/22/23, 17/22/41
17/22/11, 17/22/24, 17/22/42
17/22/12, 17/22/26, 17/22/46

V Hradci Králové dne: 6.5.2022

Mgr. Jiří Šimek, ředitel školy