Akce

Adaptační kurz 6.A

12. září 2019

Místo a čas konání: ZŠ Habrmanova / celý den