Akce

Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. ročníků, ocenění žáků školy, Happening na hřišti

29. červen 2022

Místo a čas konání: ZŠ Habrmanova / celý den