Seznam evidenčních čísel žáků budoucí první třídy

Seznam evidenčních čísel žáků budoucí první třídy

15. květen 2024

Pro školní rok 2024-25

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ, HABRMANOVA 130

     IČO: 69172366            

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE O PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PŘIJATÍ ŽÁCI

Ředitel Základní školy, Hradec Králové, Habrmanova 130 rozhodl podle §46, § 165 odst. 2 a §183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád takto:

Do prvního ročníku Základní školy, Hradec Králové, Habrmanova 130 ve školním roce 2024/25 jsou dle evidenčních čísel přijati tito žáci:
PŘIJATI BYLI TITO ŽÁCI:

17241 172414 172429 172446
17243 172416 172431 172448
17244 172418 172433 172450
17245 172419 172436 172451
17246 172420 172437 172452
17247 172421 172439 172453
17248 172423 172440 172458
17249 172424 172441 172459
172410 172426 172442 172461
172413 172428 172444 172463

V Hradci Králové 15.5.2024 Mgr. Jiří Šimek, ředitel školy