Žákovská knížka

VSTUP DO ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY

Použijte své přihlašovací údaje a heslo.

Výhody elektronické žákovské knížky:

  • zápis známek, vážený průměr (okamžitý přehled rodičů o prospěchu žáka)

  • zápis slovního hodnocení (pochvaly, poznámky)

  • oboustranná komunikace mezi rodičem a školou

  • pro rodiče online přístup ke klasifikaci

  • pro žáka online přístup ke klasifikaci

  • informace o akcích školy

  • pohodlný přístup ke všem funkcím z počítače, tabletu i mobilu

  • intuitivní ovládání aplikace