Žákovská knížka

VSTUP DO ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY

Základní škola, Habrmanova 130, Hradec Králové používá od 1.9.2020 elektronickou žákovskou knížku

Výhody elektronické žákovské knížky:

• zápis známek, vážený průměr (okamžitý přehled rodičů o prospěchu žáka)

• zápis slovního hodnocení (pochvaly, poznámky)

• oboustranná komunikace mezi rodičem a školou

• pro rodiče online přístup ke klasifikaci

• pro žáka online přístup ke klasifikaci

• informace o akcích školy

• pohodlný přístup ke všem funkcím z počítače, tabletu i mobilu (OS Android)

• intuitivní ovládání aplikace