Zaměstnanci

Pedagogičtí zaměstnanci

VEDENÍ ŠKOLY A SPECIALIZOVANÍ UČITELÉ

Jiří Šimek

 • E-mail: simek@habrmanova.cz
 • Funkce: ředitel školy, Z
 • Konzultační hodiny: dle předchozí dohody

Jana Odstrčilová

Štěpánka Kordová

 • E-mail: kordova@habrmanova.cz
 • Funkce: výchovný poradce a zástupce pro výchovné a kariérové poradenství, M
 • Konzultační hodiny: ÚT 7.15 - 7.45

Romana Svatoňová

 • E-mail: svatonova@habrmanova.cz
 • Funkce: koordinátor ŠVP a zástupce pro ŠVP, třídní učitelka 8.A, Aj, Vv
 • Konzultační hodiny: PO 14.00 - 14.30

Ivona Skákalová

 • E-mail: skakalova@habrmanova.cz
 • Funkce: preventista rizikového chování, Čj, Vv
 • Konzultační hodiny: ÚT 7.20 -7.50

Michal Zavřel

 • E-mail: zavrel@habrmanova.cz
 • Funkce: koordinátor ICT, PČ, INF
 • Konzultační hodiny: ST 15.30 - 16.00

Alena Janková

 • E-mail: jankova@habrmanova.cz
 • Funkce: koordinátor enviromentální výchovy, třídní učitelka 6.A, Př, Ch
 • Konzultační hodiny: ÚT 14.00 - 14.30

Lucie Drašnarová

 • E-mail: drasnarova@habrmanova.cz
 • Funkce: vedoucí sdružení 1. stupně, třídní učitelka V.A
 • Konzultační hodiny: ST 7.15 - 7.45

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

Kateřina Bezvodová

 • E-mail: bezvodova@habrmanova.cz
 • Funkce: správce knihovny, ČJ, VKO, třídní učitelka 6.B
 • Konzultační hodiny: PO 13.00 - 13.30

Tereza Coufalová

Štěpánka Dubská

Radka Dušková

Luboš Dvořák

Tomáš Hlavatý

Marcela Hofmanová

 • E-mail: hofmanova@habrmanova.cz
 • Funkce: třídní učitelka 8.B, M,Inf,Pč
 • Konzultační hodiny: PO 14.45 - 15.15

Kateřina Horáková

 • E-mail: horakova@habrmanova.cz
 • Funkce: třídní učitelka 7.C, Př, Tv
 • Konzultační hodiny: ST 13.30 - 14.00

Lucie Jančárková

Kateřina Ježková

Gabriela Kaisrlíková

Přemysl Kočí

 • E-mail: koci@habrmanova.cz
 • Funkce: sbormistr, třídní učitel V.B
 • Konzultační hodiny: ČT 7.15 - 7.45

Jindřiška Kolářová

Jana Krejčí

 • E-mail: krejci@habrmanova.cz
 • Funkce: zdravotník, třídní učitelka II.B
 • Konzultační hodiny: PO 7.15 - 7.45

Denis Kretschmer

Věra Kuřilová

 • E-mail: kurilova@habrmanova.cz
 • Funkce: třídní učitelka 7.A, Z, Tv, VKZ
 • Konzultační hodiny: ST 13.45 - 14.15

Jana Lemonová

 • E-mail: lemonova@habrmanova.cz
 • Funkce: sbormistr, třídní učitelka I.B
 • Konzultační hodiny: ÚT 7.15 - 7.45

Adéla Makovská

Lenka Matějková

Vladimíra Pokorná

 • E-mail: pokorna@habrmanova.cz
 • Funkce: třídní učitelka 9.A, D, VKO
 • Konzultační hodiny: ČT 14.00 - 14.30

Petra Pospíšilová

Adéla Seidlová

Michala Svatoňová

Alena Tmejová

Pavlína Vodseďálková

Alena Ježková

Kateřina Toulová

Ilona Drtinová

Markéta Ivanova

Eliška Kosková


VYCHOVATELKY DRUŽINY

Dana Holoubková

 • E-mail: druzina@habrmanova.cz
 • Tel: 602640834
 • Funkce: vedoucí vychovatelka ŠD
 • Konzultační hodiny: dle předchozí dohody

Petra Kudrnáčová

Šárka Draštíková

Lenka Matějková


ASISTENTI PEDAGOGA

Alena Plecháčková

 • E-mail: plechackova@habrmanova.cz
 • Funkce: asistent pedagoga, školní asistent
 • Konzultační hodiny: dle předchozí dohody

Romana Králičová

Tereza Jonová

 • E-mail: jonova@habrmanova.cz
 • Funkce: asistent pedagoga
 • Konzultační hodiny: dle předchozí dohody

Monika Dyntarová

Tereza Rajtrová

Veronika Gončarovová

Kamilla Liurko

 • E-mail: liurko@habrmanova.cz
 • Funkce: ukrajinský asistent pedagoga
 • Konzultační hodiny: dle předchozí dohody

Provozní zaměstnanci

Marcela Cvrčková

Petr Raabenstein

Lenka Hofmanová

Jan Placák

 • Funkce: kuchař

Martina Chladová

 • Funkce: kuchařka

Ilona Marešová

 • Funkce: kuchařka

Věra Kubiasová

 • Funkce: pomocná kuchařka

Marcela Diblíková

 • Funkce: kuchařka

Silvie Kaprasová

 • Funkce: uklízečka

Jana Raabensteinová

 • Funkce: uklízečka

Pavla Marčínová

 • Funkce: uklízečka

Jana Štočková

 • Funkce: uklízečka

Zdena Jakubcová

 • Funkce: uklízečka

Jiří Papoušek

 • Funkce: uklízeč