Zaměstnanci

Pedagogičtí zaměstnanci

VEDENÍ ŠKOLY

Jiří Šimek

 • E-mail: simek@habrmanova.cz
 • Tel: 602427373
 • Funkce: ředitel školy, Z
 • Konzultační hodiny: dle předchozí dohody

Jana Odstrčilová

Štěpánka Kordová

 • E-mail: kordova@habrmanova.cz
 • Funkce: výchovný poradce, zástupce ředitele pro výchovné a kariérové poradenství
 • třídní učitelka 7.B, M
 • Konzultační hodiny: ÚT 7.20 - 7.50

Romana Svatoňová

 • E-mail: svatonova@habrmanova.cz
 • Funkce: koordinátor ŠVP, zástupce ředitele pro ŠVP
 • třídní učitelka 9.A, Aj, Vv
 • Konzultační hodiny: ST 7.25 - 7.55

Lucie Drašnarová

 • E-mail: drasnarova@habrmanova.cz
 • Funkce: vedoucí I.stupně
 • třídní učitelka IV.B
 • Konzultační hodiny: ST 7.20 - 7.50
 • Michal Zavřel

 • E-mail: zavrel@habrmanova.cz
 • Funkce: koordinátor ICT
 • PČ, INF
 • Konzultační hodiny: ST 15.30 - 16.00

Ivona Skákalová

 • E-mail: skakalova@habrmanova.cz
 • Funkce: preventista rizikového chování
 • Čj, Vv
 • Konzultační hodiny: PO 7.15 - 7.45

Alena Janková

 • E-mail: jankova@habrmanova.cz
 • Funkce: koordinátor enviromentální výchovy,
 • třídní učitelka 7.A, Př, Ch
 • Konzultační hodiny: ČT 14.00 - 14.30

Kateřina Bezvodová

Pavla Boháčová

Tereza Coufalová

Ilona Drtinová

Štěpánka Dubská

Radka Dušková

Luboš Dvořák

Tereza Hásová

Tomáš Hlavatý

 • E-mail: hlavaty@habrmanova.cz
 • Funkce: Třídní učitel 6.B, Tv, VKO
 • Konzultační hodiny: ST 14.00 - 14.30

Marcela Hofmanová

 • E-mail: hofmanova@habrmanova.cz
 • Funkce: třídní učitelka 9.B, M,Inf,Pč
 • Konzultační hodiny: ÚT 15.30 - 16.00

Kateřina Horáková

 • E-mail: horakova@habrmanova.cz
 • Funkce: třídní učitelka 8.C, Př, TV
 • Konzultační hodiny: ST 7.25 - 7.55

Markéta Ivanova

Lucie Jančárková

Kateřina Ježková

Alena Ježková

Gabriela Kaisrlíková

Přemysl Kočí

 • E-mail: koci@habrmanova.cz
 • Funkce: sbormistr, třídní učitel III.A
 • Konzultační hodiny: ÚT 7.25 - 7.55

Jindřiška Kolářová

Jana Krejčí

 • E-mail: krejci@habrmanova.cz
 • Funkce: zdravotník, třídní učitelka III.B
 • Konzultační hodiny: ÚT 7.00 - 7.30

Denis Kretschmer

Věra Kuřilová

 • E-mail: kurilova@habrmanova.cz
 • Funkce: třídní učitelka 8.A, Z, Tv, VKZ
 • Konzultační hodiny: ST 7.15 - 7.45

Jitka Landrová

Jana Lemonová

 • E-mail: lemonova@habrmanova.cz
 • Funkce: sbormistr, třídní učitelka II.B
 • Konzultační hodiny: ÚT 7.00 - 7.30

Adéla Makovská

Vladimíra Pokorná

 • E-mail: pokorna@habrmanova.cz
 • Funkce: třídní učitelka 6.A, D, VKO
 • Konzultační hodiny: PO 14.00 - 14.30

Petra Pospíšilová

Adéla Seidlová

Eliška Šmídová

Pavlína Vodseďálková

DRUŽINA

Dana Holoubková

 • E-mail: druzina@habrmanova.cz
 • Tel: 602640834
 • Funkce: vedoucí vychovatelka ŠD
 • Konzultační hodiny: dle předchozí dohody

Petra Kudrnáčová

Šárka Draštíková

Lenka Matějková

ASISTENTI PEDAGOGA

Alena Plecháčková

Romana Králičová

###Tereza Jonová

Tereza Bůtová

Monika Dyntarová

Veronika Gočarovová

Jana Dušková

Kamilla Liurko

Petra Háková


Provozní zaměstnanci

Marcela Cvrčková

Petr Raabenstein

Lenka Hofmanová

Miloslav Klimeš

 • Funkce: vedoucí kuchař

Martina Chladová

 • Funkce: kuchařka

Marcela Diblíková

 • Funkce: pomocná kuchařka

Věra Kubiasová

 • Funkce: pomocná kuchařka

Ilona Marešová

 • Funkce: pomocná kuchařka

Jan Placák

 • Funkce: pomocný kuchař

Silvie Kaprasová

 • Funkce: uklízečka

Jana Štočková

 • Funkce: uklízečka

Pavla Marčínová

 • Funkce: uklízečka

Zdeňka Jakubcová

 • Funkce: uklízečka

Renata Švehlová

 • Funkce: uklízečka

Eva Mrkvičková

 • Funkce: uklízečka

Jiří Papoušek

 • Funkce: uklízeč