Čteme, hovoříme a cestujeme

Čteme, hovoříme a cestujeme

  • Od 1.7.2015 naše škola realizuje projekt na základě výzvy č. 56: Čteme, hovoříme a cestujeme. V rámci tohoto projektu vyjede 40 žáků + 4 učitelé na studijní pobyt do Jižní Anglie, kde stráví týden poznáváním a studiem. Dále budeme organizovat čtenářské dílny, kde se žáci seznámí s dětskou beletrií nakoupenou z dotace. Poslední aktivitou je týdenní shadowing pro 1 učitele v Bruselu.