Školní projekty

Každoroční, školní projekty našich žáků


2023-24

Projekt: Kdo si hraje, nezlobí!

Na přelomu dubna a května se uskutečnil 2. projektový den II. stupně ve školním roce 2023-2024.

Samotný projektový den se uskutečnil 9. 5. 2024 a většina skupin vyrazila mimo školní budovu, někteří se podívali dokonce do Jaroměře, Prahy či Pardubic. Níže si můžete přečíst, jak rozmanitá témata se v projektu objevila.

 Bezvodová Kateřina: Po stopách přírody

 Dvořák Luboš, Kretschmer Denis: Minigolf 3-D

 Hlavatý Tomáš: Hrátky v hradeckých lesích

 Hofmanová Marcela: Zábavný kvíz o ceny

 Horáková Kateřina: Co je to E-sport

 Kaisrlíková Gabriela: Optická iluze

 Kordová Štěpánka: Lepidlo, nůžky, papír

 Kuřilová Věra: Ve zdravém těle zdravý duch

 Landrová Jitka: Na Špici (sportoviště v Pardubicích)

 Makovská Adéla, Dubská Štěpánka: Squash

 Pokorná Vladimíra: Olympijské hry

 Pospíšilová Petra: Šifry a kvíz

 Skákalová Ivona: Lámeme si hlavu

 Svatoňová Romana: Hrajeme si s foťákem

 Vodseďálková Pavlína, Hásová Tereza: Hudebně-jazykový hratvor

 Zavřel Michal: Actionbound a Kahoot

Všem učitelům i žákům děkujeme za vydařený projektový den!

Projekt: Zdraví máme jen jedno

V pátek 1.12.2023 se uskutečnil projektový den II.stupně, který byl zaměřen na zdravý životní styl

V průběhu listopadových dní se žáci druhého stupně zapojili do projektu Zdraví máme jen jedno. Jednotlivé skupiny se na problematiku zdraví podívaly z různých úhlů pohledu. Zaměřily se tedy na různé oblasti zdraví, a to ať z pohledu fyzického či duševního zdraví. Žáci se například věnovali sportovním aktivitám, se kterými se během vyučování běžně nesetkají, nebo si vyzkoušeli pracovat s rozmanitými technikami na odbourání stresu. Nedílnou součástí byl i pohled na problematiku různých závislostí, civilizačních chorob, zdravé stravy či spánku.

Samotný projektový den se uskutečnil 1. 12. 2023. Mnohé skupiny navštívily zajímavá místa (př. spánková laboratoř nebo solná jeskyně), šly si vyzkoušet cvičení Crossfit, zabruslit si nebo uvařit zdravé pokrmy.

 1. Bezvodová Kateřina: Ideální jídelníček

 2. Pokorná Vladimíra: Současné civilizační choroby

 3. Skákalová Ivona: Závislosti – návykové látky

 4. Kaisrlíková Gabriela: Jak pracovat se stresem aneb pojďme si zacvičit

 5. Kordová Štěpánka: Víme, co jíme?

 6. Svatoňová Romana: Jak trénovat mozek a zlepšovat paměť

 7. Hofmanová Marcela: Biblioterapie

 8. Pospíšilová Petra: Ve zdravém těle zdravý duch

 9. Vodseďálková Pavlína, Hásová Tereza: Muzikoterapie

 10. Kuřilová Věra, Landrová Jitka: Poruchy spánku

 11. Horáková Kateřina: Sportem ku zdraví – jak se udržet v kondici

 12. Hlavatý Tomáš: Well-being

 13. Janková Alena: Zázrační vitaminy a zákeřné drogy

 14. Zavřel Michal: Závislost na digitálním světě

 15. Dvořák Luboš, Kretschmer Denis: Pohybová aktivita – součást každodenního života

 16. Makovská Adéla, Dubská Štěpánka: Fyzioterapie – sportem k invaliditě

Všem učitelům i žákům děkujeme za výbornou spolupráci!

2022-23

Projekt: Média

V pátek 12. 5. 2023 se uskutečnil na 2. stupni projektový den, který se zaměřil na Média.

V rámci projektů se žáci zúčastnili vzdělávacího programu na téma FAKENEWS – obsah na internetu. Díky projektům se žáci dozvěděli, co to jsou fakenews a hoax, jaké nebezpečí jim na internetu hrozí a jak se mu bránit. Dále si žáci rozšířili povědomí o funkcích a nástrahách sociálních sítích a reklam. Cílem projektu bylo upozornit žáky na problematičnost mediálního světa a seznámit je s tím, jak média fungují a jak se v nich orientovat. Díky programům, které si pro skupiny naplánovali jednotliví vyučující, měli žáci možnost navštívit televizní studio v Praze a v Hradci Králové, Rozhlas HK a spoustu dalších zajímavých míst. Někteří žáci dokonce absolvovali workshop –témata těchto workshopů byla následující: Umělá inteligence, Jak nenaletět, když jde o zdraví, Nenechte se napálit.

Pod vedením jednotlivých vyučujících žáci zpracovali projektová témata do výstupu v podobě prezentací.

 1. Bezvodová Kateřina: Co to jsou masmédia

 2. Hlavatý Tomáš: Mediální svět

 3. Horáková Kateřina: Rozhlas Hradec Králové

 4. Kuřilová Věra: Jak nenaletět, když jde o zdraví

 5. Pospíšilová Petra: Fakenews a hoax

 6. Svatnová Romana: Umělá inteligence

 7. Hofmanová Marcela: Po stopách internetu a sociálních sítí

 8. Kaisrlíková Gabriela: Televizní studio Praha

 9. Janková Alena: Zdroje a jak vybrat ten správný

 10. Skákalová Ivona: Vliv médií

 11. Tmejová Alena, Dvořák Luboš: Svět aplikací

 12. Kordová Štěpánka: Reklama ok-ko

 13. Pokorná Vladimíra: Nenechte se napálit

 14. Dubská Štěpánka, Makovská Adéla: deFacto: mediální vzdělání


PROJEKT „Česká republika 1993-2023“

Domov, lidé a místa v mém srdci…

 Ve středu 16. listopadu 2022 proběhl na naší škole projektový den s názvem: 

„Česká republika 1993-2023“ – Domov, lidé a místa v mém srdci…….

 Projektem jsme si připomenuli nejen třicáté výročí vzniku České republiky, ale i významné osobnosti, památky, historické události spojené s naší zemí. 
 Žáci pod vedením svých učitelů navštívili zajímavá místa – Kuks, Národní muzeum, České muzeum hudby, ZOO ve Dvoře Králové nad Labem, muzeum firmy Merkur v Polici nad Metují ...

 Výsledky svého bádání žáci zachytili ve fotografiích, plakátech a počítačových prezentacích i v osobních prožitcích. 

JMÉNO                       TÉMA

1 Bezvodová K., Dubská Š. : Tradiční česká kuchyně

2 Tomáš Hlavatý: Perla českého baroka

3 Horáková Kateřina: Josef Vágner a historický vývoj ZOO v ČR

4 Kuřilová Věra : Není KAŠPAR jako KAŠPAR

5 Pospíšilová Petra: Významní čeští architekti- Josef Gočár

6 Svatoňová Romana: Čeští prezidenti

7 Hofmanová Marcela: Osobnosti Královéhradeckého kraje, cenné nové stavby v HK

8 Kaisrlíková Gabriela: Vývoj Hradce v Průběhu času

9 Janková Alena: Energetický mix

10 Kordová Štěpánka: Česko dobývá svět

11 Skákalová Ivona: Putování za významnými pražskými stavbami

12 Pokorná Vladimíra : Po stopách historických událostí

13 Tmejová A., Dvořák L. : České muzeum hudby v Praze

14 Zavřel Michael: Merkur, stavebnice, která nestárne