Školní projekty

Každoroční, školní projekty našich žáků


2022-23

Projekt: Média

V pátek 12. 5. 2023 se uskutečnil na 2. stupni projektový den, který se zaměřil na Média.

V rámci projektů se žáci zúčastnili vzdělávacího programu na téma FAKENEWS – obsah na internetu. Díky projektům se žáci dozvěděli, co to jsou fakenews a hoax, jaké nebezpečí jim na internetu hrozí a jak se mu bránit. Dále si žáci rozšířili povědomí o funkcích a nástrahách sociálních sítích a reklam. Cílem projektu bylo upozornit žáky na problematičnost mediálního světa a seznámit je s tím, jak média fungují a jak se v nich orientovat. Díky programům, které si pro skupiny naplánovali jednotliví vyučující, měli žáci možnost navštívit televizní studio v Praze a v Hradci Králové, Rozhlas HK a spoustu dalších zajímavých míst. Někteří žáci dokonce absolvovali workshop –témata těchto workshopů byla následující: Umělá inteligence, Jak nenaletět, když jde o zdraví, Nenechte se napálit.

Pod vedením jednotlivých vyučujících žáci zpracovali projektová témata do výstupu v podobě prezentací.

 1. Bezvodová Kateřina: Co to jsou masmédia

 2. Hlavatý Tomáš: Mediální svět

 3. Horáková Kateřina: Rozhlas Hradec Králové

 4. Kuřilová Věra: Jak nenaletět, když jde o zdraví

 5. Pospíšilová Petra: Fakenews a hoax

 6. Svatnová Romana: Umělá inteligence

 7. Hofmanová Marcela: Po stopách internetu a sociálních sítí

 8. Kaisrlíková Gabriela: Televizní studio Praha

 9. Janková Alena: Zdroje a jak vybrat ten správný

 10. Skákalová Ivona: Vliv médií

 11. Tmejová Alena, Dvořák Luboš: Svět aplikací

 12. Kordová Štěpánka: Reklama ok-ko

 13. Pokorná Vladimíra: Nenechte se napálit

 14. Dubská Štěpánka, Makovská Adéla: deFacto: mediální vzdělání


PROJEKT „Česká republika 1993-2023“

Domov, lidé a místa v mém srdci…

 Ve středu 16. listopadu 2022 proběhl na naší škole projektový den s názvem: 

„Česká republika 1993-2023“ – Domov, lidé a místa v mém srdci…….

 Projektem jsme si připomenuli nejen třicáté výročí vzniku České republiky, ale i významné osobnosti, památky, historické události spojené s naší zemí. 
 Žáci pod vedením svých učitelů navštívili zajímavá místa – Kuks, Národní muzeum, České muzeum hudby, ZOO ve Dvoře Králové nad Labem, muzeum firmy Merkur v Polici nad Metují ...

 Výsledky svého bádání žáci zachytili ve fotografiích, plakátech a počítačových prezentacích i v osobních prožitcích. 

JMÉNO                       TÉMA

1 Bezvodová K., Dubská Š. : Tradiční česká kuchyně

2 Tomáš Hlavatý: Perla českého baroka

3 Horáková Kateřina: Josef Vágner a historický vývoj ZOO v ČR

4 Kuřilová Věra : Není KAŠPAR jako KAŠPAR

5 Pospíšilová Petra: Významní čeští architekti- Josef Gočár

6 Svatoňová Romana: Čeští prezidenti

7 Hofmanová Marcela: Osobnosti Královéhradeckého kraje, cenné nové stavby v HK

8 Kaisrlíková Gabriela: Vývoj Hradce v Průběhu času

9 Janková Alena: Energetický mix

10 Kordová Štěpánka: Česko dobývá svět

11 Skákalová Ivona: Putování za významnými pražskými stavbami

12 Pokorná Vladimíra : Po stopách historických událostí

13 Tmejová A., Dvořák L. : České muzeum hudby v Praze

14 Zavřel Michael: Merkur, stavebnice, která nestárne