Školní projekty

Každoroční, školní projekty našich žáků

2022/23

PROJEKT „Česká republika 1993-2023"

Domov, lidé a místa v mém srdci …

Ve středu 16. listopadu 2022 proběhl na naší škole projektový den s názvem:

Česká republika 1993-2023" – Domov, lidé a místa v mém srdci …

Projektem jsme si připomenuli nejen třicáté výročí vzniku České republiky, ale i významné osobnosti, památky, historické události spojené s naší zemí.

Žáci pod vedením svých učitelů navštívili zajímavá místa – Kuks, Národní muzeum, České muzeum hudby, ZOO ve Dvoře Králové nad Labem, muzeum firmy Merkur v Polici nad Metují ...

Výsledky svého bádání žáci zachytili ve fotografiích, plakátech a počítačových prezentacích i v osobních prožitcích.

            | **JMÉNO** | **TÉMA** |

| 1 | Bezvodová K., Dubská Š. | Tradiční česká kuchyně |

| 2 | Tomáš Hlavatý | Perla českého baroka |

| 3 | Horáková Kateřina | Josef Vágner a historický vývoj ZOO v ČR |

| 4 | Kuřilová Věra | Není KAŠPAR jako KAŠPAR |

| 5 | Pospíšilová Petra | Významní čeští architekti- Josef Gočár |

| 6 | Svatoňová Romana | Čeští prezidenti |

| 7 | Hofmanová Marcela | Osobnosti Královéhradeckého kraje, cenné nové stavby v HK |

| 8 | Kaisrlíková Gabriela | Vývoj Hradce v Průběhu času |

| 9 | Janková Alena | Energetický mix |

| 10 | Kordová Štěpánka | Česko dobývá svět |

| 11 | Skákalová Ivona | Putování za významnými pražskými stavbami |

| 12 | Pokorná Vladimíra | Po stopách historických událostí |

| 13 | Tmejová A., Dvořák L. | České muzeum hudby v Praze |

| 14 | Zavřel Michael | Merkur, stavebnice, která nestárne |

2021/22

Projekt 2. stupně – „Finanční gramotnost“

V pondělí 13. 6. proběhl na 2. stupni projektový den na téma finanční gramotnost. Žáci se ve svých skupinách seznámili s obsahem svého tématu a vytvořili pro ostatní skupiny vzdělávací kvízy, výukové materiály, úkoly ke splnění. Během projektového dne skupiny procházely jednotlivé třídy s úkoly ostatních skupin a plnily je. Po splnění jednotlivých úkolů dostali žáci písmenka do tajenky, kterou na konci sestavili. Po správném vyluštění tajenky čekal na tajném místě poklad ve formě sladké odměny. Na konci projektového dne skupiny vypracovaly krátkou zprávu o své práci a zhodnotily ji. Hlavním cílem projektu bylo seznámit se s termíny a problematikou finanční gramotnosti, aby žáci byli lépe připraveni na život a finanční vztahy, do kterých budou a také již nyní vstupují.

 1. Marcela Hofmanová: Kupní síla peněz – kolik co stojí (potravin)
 2. Kateřina Horáková: Cizí měny
 3. Rajtrová, Králičová, Plecháčková: Půjčování peněz, exekuce
 4. Gabriela Kaisrlíková: Nákupy na internetu
 5. Štěpánka Kordová: Bankovní účet a jeho spravování
 6. Věra Kuřilová: Kupní síla peněz – kolik co stojí (předměty)
 7. Vladimíra Pokorná: Reklama a tlak na rozhodování, nepoctivé praktiky obchodníků
 8. Petra Pospíšilová: Nakládání s penězi, hospodaření, osobní finance
 9. Ivona Skákalová: Pojmy finanční gramotnosti
 10. Alena Tmejová: Pojmy finanční gramotnosti
 11. Michal Zavřel: Majetek hmotný, nehmotný, movitý, nemovitý,…
 12. Luboš Dvořák, Tomáš Hlavatý: Plat a mzda, povinné odvody
 13. Romana Svatoňová: Peníze, kde se vzaly, k čemu slouží vlastnosti peněz
 14. Kateřina Bezvodová: Hypotéky
 15. Alena Janková: Ukládání peněz, investování 16: Kohoutová: Platby spojené s bydlením

Projekt 2. stupně – „Klima se mění a co my?“

V úterý 16.11. 2021 proběhl na 2. stupni projektový den na aktuální ekologické téma dnešní doby s názvem „Klima se mění a co my?“ Žáci pod vedením učitelů zjišťovali příčiny a dopady globálních a místních změn klimatu. Hlavním cílem projektu bylo, aby žáci porozuměli probíhajícím změnám klimatu, uvědomili si, jak sami mohou svými činy a chováním pomoci. Pod vedením vedoucích projektů zpracovávali následující projektová témata:

 1. Marcela Hofmanová: Regionální výrobci potravin, jídla z regionálních surovin
 2. Kateřina Horáková, Tomáš Hlavatý: Kde končí odpad z Hradce Králové, aneb pojďme třídit společně
 3. Alena Ježková: Klima! Klima? Klima.
 4. Gabriela Kaisrlíková: Oceány v ohrožení
 5. Daniela Kohoutová: Green Household
 6. Štěpánka Kordová: Elektromobilita
 7. Věra Kuřilová: Gréto, kam letíš?
 8. Vladimíra Pokorná: Voda
 9. Petra Pospíšilová: Doprava a my (pohodlnost x zodpovědnost x udržitelnost)
 10. Ivona Skákalová: Obnovitelné zdroje energie
 11. Alena Tmejová, Luboš Dvořák: Pozor na invaze!
 12. Romana Svatoňová: Čistota ovzduší – aneb dýchám, dýcháš, dýcháme!
 13. Michal Zavřel: Ekostavitelství
 14. Kateřina Bezvodová: Život jednotlivých věcí
 15. Alena Janková: Příprava a realizace trvalkového záhonu

2020/21

V tomto školním roce se neuskutečnil ani jeden z projektových dnů a to z důvodů nařízení MZČR o hygienické situaci.


2019/20

 1. projektový den se vzhledem k hygienické situaci neuskutečnil.
 1. projektový den II. stupně se uskutečnil 14.11.2019.

PROJEKT „Listopad 1989“

„Listopad 1989“ aneb od velkých změn ke každodennímu životu"

Žáci II. stupně si spolu s učiteli připomněli význam sametové revoluce jako prvnímu krůčku k demokracii v ČR.

Pod vedením vedoucích projektů zpracovávali následující projektová témata.

1 Matysková Kateřina: Petrof, vývoj firmy v průběhu století

2 Drašnar Jakub: „Budování lepších zítřků na naší vesnici“

3 Ježková Alena: Významní umělci a sportovci „sluhové, nebo hrdinové?!

4 Kuřilová Věra: Od Hutututu po Game of Thrones

5 Pospíšilová Petra: Jedeme do Jugoslávie a na Rujánu

6 Svatoňová Romana: Václav Havel

7 Hofmanová Marcela: Každodenní život dětí v době socialismu

8 Kaisrlíková Gabriela: Pionýři a partyzánský samopal

9 Janková Alena: „Po stopách zločinu“ – aneb vývoj kriminalistických metod

10 Řezníčková Markéta: „Paměť národa“

11 Skákalová Ivona: Památníky, které zmizely

12 Pokorná Vladimíra: Velké změny v Evropě i u nás – nelehká cesta za svobodou

13 Felzmannová Nikol: Karel Gott, Karel Kryl a Marta Kubišová

14 Zavřel Michal: Život za socialismu a dnes

15 Kordová Štěpánka: Retro design


2018/19

 1. projektový den II. stupně se uskutečnil 10.5.2019

MÉDIA

Druhý projekt, na němž v tomto školním roce pracovali žáci druhého stupně, měl téma Média. Ve čtvrtek 25. 4. se žáci zúčastnili přednášky na mediální téma, pak už začali pracovat ve skupinách s jednotlivými vedoucími na daných konkrétních tématech. 25.4.2019 byla první konzultace, 3.5. druhá konzultace a práce byla završena 10.5.2019. Součástí práce většiny skupin byla spolupráce s odborníky na dané téma.

Žáci se věnovali těmto tématům:

Reportáž z Kavčích hor (Gabriela Kaisrlíková)

Nejen za hvězdami stříbrného plátna (Vladimíra Pokorná)

NaFilm (Ivona Skákalová)

V televizním studiu (Romana Svatoňová)

Rádio Junior (Věra Kuřilová)

Hudba v reklamě (Nikol Felzmannová)

Redaktorem ve sportovním klubu Mountfield HK (Jakub Drašnar)

Koupím, prodám, hledám (Štěpánka Kordová)

Život bez médií (Marcela Hofmanová)

Jak média ovlivňují náš volný čas? (Petra Pospíšilová)

Rozhlasová reportáž (Markéta Řezníčková)

Staňte se novinářem…od školního časopisu po Playboye (Alena Janková)

Online média v telekomunikační společnosti (Alena Ježková)

Novinářem na jeden den (Ilona Drtinová)

Webové portály (Michal Zavřel)


Dne 22. 11. 2018 se na 2. stupni uskutečnil projekt s názvem:

„Zdraví – největší bohatství člověka“

„Existuje tisíce nemocí, ale jen jedno zdraví“

(Ludwig Börne)

Žáci měli možnost vybrat si jedno téma z několika různých oborů, kterému by se chtěli věnovat a zažít jej na vlastní kůži.

Nabídka byla opravdu bohatá: pestrá strava, za oponou cizí kuchyně, civilizační choroby, zdravé a nezdravé potraviny, vitamíny a my, vejce, tuky – zdroj E a výživy, chci být jako Arnold, muzikoterapie, pohyb pro zdraví, duševní zdraví, výroba kuchyňského náčiní, BMI, zdravá svačinka a zdravý spánek.

č. Téma Vyučující
1 Pestrá strava Gabriela Kaisrlíková
2 Civilizační choroby Vladimíra Pokorná
3 Zdravé a nezdravé potraviny Ivona Skákalová
4 Vitamíny a my Romana Svatoňová
5 Chci být jako Arnold Věra Kuřilová
6 Muzikoterapii Nikola Felzmanová
7 Pohyb pro zdraví Jakub Drašnar
8 Výroba kuchyň. náčiní Michal Zavřel
9 BMI Štěpánka Kordová
10 Zdravá svačinka Marcela Hofmanová
11 Vejce Petra Pospíšilová
12 Zdravý spánek Markéta Řezníčková
13 Tuky – zdroj E a výživy Alena Janková
14 Za oponou cizí kuchyně Alena Ježková
15 Duševní zdraví Ilona Drtinová

2017/18

2. projektový den – Český národ aneb „Jsem hrdým Čechem.“

Ve čtvrtek 10. května 2018 proběhl na naší škole projektový den s názvem Český národ aneb „Jsem hrdým Čechem.“

Jak již název prozrazuje, chtěli jsme se zaměřit na naši českou zemi, na její významné osobnosti a mnohé zajímavosti v různých oblastech kultury, sportu či vědy. Projektem jsme se snažili poukázat na mnoho dobrého, co vzešlo z českého národa, na úspěchy minulosti i současnosti, na důležité historické mezníky, krásu naší přírody nebo na výjimečnost české kuchyně. V rámci některých témat žáci absolvovali zajímavé exkurze, a tak se vypravili do Prahy, na Kuks či do Třebechovic, jiní zase navštívili místa v Hradci Králové, ať už knihovnu, botanickou zahradu či muzeum.

Žáci se zapsali k různým tématům, podle vlastního zájmu, a byli tak rozděleni do několika menších skupin. Každou skupinu měl na starosti někdo z učitelů. Samotnému projektovému dni předcházely dvě konzultace. Během prvního setkání byli žáci seznámeni s konkrétní náplní dané skupiny a byly jim zadány úkoly, které měli během následujícího měsíce vypracovat. Své práce poté prezentovali v rámci dalšího setkání nebo přímo na projektovém dni. Jejich výsledky je možné vidět na nástěnkách ve škole či ve fotogalerii na stránkách školy.

Výběr témat byl vskutku pestrý, můžete se přesvědčit:

Vyučující Téma exkurze
Gábina Kaisrlíková Okružní jízda po České republice
Vlaďka Pokorná Osudové osmičky v našich dějinách
Ivona Skákalová Památná místa pražská aneb „Každý z nás se může stát průvodcem“
Romana Svatoňová Česká architektura
Věra Kuřilová „Když nemůžeš, tak přidej víc“ (Sportovní legendy, atletika)
Michal Zavřel Sport v Česku
Štěpánka Kordová Czech made aneb „zlaté české ručičky“
Marcela Hofmanová Exkurze Kuks, F. A. Špork, M. B. Braun
Petra Pospíšilová České vynálezy a kuriozity
Markéta Řezníčková Dobré české knížky
Alena Janková Jak rostliny k českým názvům přišly
Alena Ježková České tradice
Ilona Drtinová Česká kuchyně
Jakub Drašnar Řezbářství – Třebechovický betlém
Nikol Felzmannová Český film

1. Projektový den

Dne 16. listopadu 2017 proběhl na naší škole projektový den na téma Řemesla – „Ten dělá to a ten zase tohle“

Žáci byli rozděleni k jednotlivým konzultantům z daných oborů a věnovali se svým úkolům na dané téma (viz níže v tabulce).

Většina ročníků zahájila první setkání vypravováním o tom, co je řemeslo, jaká řemesla existovala a jaká existují dnes. Žákům byly rozděleny úkoly, které v průběhu jednoho měsíce vypracovali v programu PowerPoint a jednotlivé materiály dle zadání prezentovali během druhého setkání nebo přímo v projektový den. V praktické části projektového dne si děti zahrály „na řemeslníky“. Některé projekty se odehrávaly v terénu, jiné ve třídě nebo v odborných učebnách školy.

Žáci navštívili v Hradci Králové např. Klicperovo divadlo, kde poznali různé profese z divadelního prostředí. Dále se mohli setkat v Pivovarském domě se sládkem a poznat historii piva i proces jeho vaření. Další skupinka si vyzkoušela řízení motorky nebo kamionu na cvičném trenažéru. Žáci si vyrobili vlastní sýr, hračky pro děti, skleněné figurky aj. Zajímavá byla příležitost, kdy si žáci vyzkoušeli roli učitele a vyučovali děti na prvním stupni nebo poznali, co zahrnuje každodenní režim vrcholového sportovce. Žákům se projektový den líbil. Domů si mohli odnést vlastnoruční výrobky a navštívili různé řemeslné dílny. Vše si můžete prohlédnout na nástěnce školy i na školním webu a fotogalerii školy.

PROJEKT – ŘEMESLA

Vyučující Téma exkurze
Gábina Kaisrlíková Skleněná bižuterie, vinuté perle a figurky
Vlaďka Pokorná „Bez piva a svíčkový je život moc surový“
Ivona Skákalová Historie řemesel
Romana Svatoňová Než se zvedne opona
Věra Kuřilová „Jsem Igor Hnízdo“
J. Drašnar, N. Feltzmannová Michal Zavřel Život a každodenní režim vrcholového sportovce
Štěpánka Kordová Žádný učený z nebe nespadl
Marcela Hofmanová Výroba hraček pro děti
Petra Pospíšilová Farmáři, mlékaři, výroba sýrů
Markéta Řezníčková Povolání čili profese
Alena Janková Automobil očima chemika a automechanika
Alena Ježková Regionální řemeslné výrobky
Ilona Drtinová Co se skrývá pod kapotou

2016/17

2. Projektový den - Britský den

17 května 2017 proběhl na naší škole projektový den na téma BRITSKÝ DEN. Žáci byli rozděleni k jednotlivým konzultantům z daných oborů a věnovali se svým úkolům na dané téma.

V průběhu jednoho měsíce vypracovali powerpointy a jednotlivé materiály dle zadání, které prezentovali v závěrečný projektový den.

Některé projekty se odehrávali v terénu, v přírodě v okolí Hradce Králové. Celý projektový den proběhl v zábavném duchu, jak můžete posoudit na nástěnce školy i na školním webu a fotogalerii školy.

 • Vlaďka Pokorná - Viktoriánská Anglie (královna Viktorie a její doba, Anglie průmyslová velmoc, koloniální Anglie, významné osobnosti viktoriánské doby)
 • Ivonka Skákalová - William Shakespeare (život a dílo slavného anglického dramatika, divadlo Globe a divadelní či filmové ukázky slavných her)
 • Romana Svatoňová - Magický svět J. K. Rowlingové pro čtenáře a znalce (zařazení účastníka projektu do koleje, četba, srovnání filmu a knihy, charakteristika postav, výroba magického předmětu, či popis a náčrt magického zvířete)
 • Věrka Kuřilová - Habrman´s Highland Games (seznámení se Skotskem a skotskými „Games“, promýšlení disciplín vycházejících ze skotských her, skotské kroje, realizace her)
 • J. Drašnar, N. Feltzmannová - Británie jako kolébka současné hudby – Beatles, Phil Collins, Elton John… (seznámení s britskou hudební scénou, tvorba vlastního outfitu podle britských kapel, tvorba plakátu)
 • Štěpánka Kordová - Kolik yardů, kolik mílí, nachodíte po Anglii (školství Velké Británie, matematika, fyzikální jednotky, měna, cesta do Anglie autem)
 • Marcela Hofmanová - Znáte dobře Británii? Tvorba kvízu (sestavení vědomostního kvízu z různých oblastí a grafické zpracování)
 • Petra Pospíšilová - Po stopách Issaca Newtona ( život a dílo, jeho předchůdci a následovníci, Královská vědecká společnost, universita Cambridge, mechanika, optika, newtonovská kapalina x nenewtonovská kapalina – pokusy)
 • Markéta Řezníčková - Záhadný tvor z hlubin (vědecký tým profesorky Fleischmannové pátral po Nessie)
 • Alena Janková - David Attenborough na Plachtě (život a dílo, seznámení s lokalitou Plachta, pozorování fauny a flóry)
 • Alena Ježková - Agatha Christie – Královna detektivky (její život a dílo, charakteristika postav, důležité prvky detektivky, filmové zpracování)
 • Ilonka Drtinová - Národní parky (mapování fauny a flóry, zajímavosti o parcíh, tvorba svého národního parku)
 • Gabriela Kaisrlíková - Okružní jízda po Anglii (vydali se s cestovní kanceláří KaiKai po Anglii a virtuálně navštívili zajímavé pamětihodnosti a města)

1. Projektový den - Odpady a jejich recyklace aneb „Nebuďme líní, třiďme odpad, má to smysl“

V rámci projektu se žáci naší školy důkladně podívali na problematiku odpadů s cílem dokázat, že třídění má opravdu smysl. Vysvětlili si, jak je to s odpady v obcích a jaké kdo má povinnosti při jejich likvidaci. Seznámili se s fungováním systému EKO-KOM. Ukázali si cestu, kterak je naloženo s každým druhem odpadu v rámci procesu recyklace od kontejneru až po nový výrobek. Zároveň porovnali v Archeoparku Všestary, jaké se dříve používaly materiály a jak s nimi bylo nakládáno. Zjistili, co vše mohou odložit v konkrétním sběrném dvoře, jaké jsou výhody a nevýhody skládkování či spalování odpadu. Přesvědčili se, že kompostování je v souladu s přírodou. Vyzkoušeli si vyrobit papír a zahráli si na umělce a designéry. Výsledek jejich práce můžeme obdivovat v prostorách školy. Kéž by všem druhostupňovým žákům naší školy nebylo lhostejné třídění odpadu, neboť tím chrání přírodu a šetří primární zdroje surovin!

 • A. Ježková - legislativa o odpadech ( zákony, vyhlášky o odpadech, povinnosti občanů,firem a obcí, financování odpadového hospodářství – možnost pozvat zástupce z technických služeb)
 • V. Pokorná -historie obalu, zpětný odběr a obaly – význam značek na obalech, fungování systému EKO-KOM (www.ekokom.cz)
 • M. Hofmanová -třídění odpadu v ČR, v Evropě a ve světě ( grafické zpracování a porovnání), předcházení vzniku odpadu a způsoby zpracování odpadu ( skládkování, spalování, třídění + druhy odpadu a recyklace odpadu)
 • I. Skákalová -třídění a recyklace papíru
 • V. Kuřilová -třídění a recyklace plastu +třídění a recyklace nápojového kartonu
 • G. Kaisrlíková - třídění a recyklace skla
 • M. Řezníčková - třídění a recyklace hliníku
 • Ilona Drtinová - třídění a recyklace organického odpadu ( kompostování a použití kompostu)
 • A. Janková - třídění a recyklace elektroodpadu
 • P. Pospíšilová - třídění a recyklace nebezpečného odpadu ( chemikálie, léky,…)
 • N. Felzmannová, R. Dostál a J. Drašnar -skládkování ( mapování skládek, černé skládky, jak vypadá skládka zevnitř, počet skládek v ČR a našem kraji)
 • Š. Kordová -odpady jako zdroj energie ( spalovny, biomasa…)

2015/16

2. Projektový den – „Život a doba Karla IV.“

V pondělí 16. 5. 2016 proběhl na naší škole projekt na téma „Život a doba Karla IV.“. Přípravy a projektového dne se zúčastnili žáci II. stupně, kteří se rozdělili do dvanácti skupin k jednotlivým vyučujícím. Před vlastním projektovým dnem proběhly dvě hodinové konzultace, vždy 5. vyučovací hodinu 27. 4. a 11. 5..

Během projektového dne žáci pracovali ve třídách, kde ladili či dokončovali svá témata, případně vyrazili vlakem do Prahy a procházeli historická místa doby Karla IV. a doplnili si tak předem připravené informace. Každá skupina svou činnost zdokumentovala ve formě plakátu, fotografií, videa a vypracovala malou reportáž. Zpracované materiály jednotlivých skupin jsme vystavili na mobilních panelech v přízemí školy.

Přehled skupinových témat

 • G. Kaisrlíková : Středověká hostina, aneb jak se jedlo za Karla IV.

  • Během přípravy pokrmů, inspirovaných stravováním ve středověku, si žáci také procvičili slovní zásobu z anglického jazyka na téma jídlo.
 • V. Kuřilová: Silový čtyřboj Alžběty Elišky Pomořanské

  • Žáci se seznámili s manželkami Karla IV. a připravili závody v netradičních disciplínách pro spolužáky z I. stupně.
 • A. Janková: Korunovační klenoty

  • Tato skupina zkoumala historii, vznik a význam korunovačních klenotů, zaměřila se také na složení a původ minerálů, z kterých je složena Svatováclavská koruna, a množství zlata, potřebného na její zhotovení.
 • M. Hofmanová: Společnost ve středověku

  • Nejdříve se žáci společně seznámili s osobností Karla IV., potom se ve skupinkách zaměřili na život ve středověkých městech a hradech, staré šlechtické rody a řemeslnické cechy, také objevili obor heraldika a zkoumali či vytvářeli erby.
 • Š. Kordová: Karlova univerzita – historie a současnost

  • Studijní skupina paní učitelky Kordové se věnovala Karlově univerzitě a jejímu vzniku, postavení v Evropě své doby. Žáci zkoumali složení oborů a pozornost věnovali významným absolventům této významné instituce.
 • P. Pazderová: Kdo byl vlastně Karel IV.?

  • Mladí vědci z této skupiny bádali nad genealogickým profilem Karla IV., seznámili se s významnými událostmi v jeho životě a sestavovali rodokmen Karla IV..
 • P. Pospíšilová: Karel IV. stavitel

  • „Mladí architekti“ se zaměřili na stavitelskou činnost Karla IV., jeho dvorního stavitele Petra Parléře a jeho významné stavby. O projektovém dnu pak skládali a lepili papírové modely Karlova mostu, hradu Karlštejn, gotického domu či mosteckých věží.
 • I. Skákalová: Po stopách Karla Čtvrtého

  • Skupina p. učitelky Skákalové vyrazila objevovat krásy architektury a umění z doby Karla IV. do Prahy. Žáci byli v roli průvodců, kdy u vybraných památek prezentovali předem zjištěné informace o díle či stavbě.
 • R. Svatoňová: Umění za vlády Karla IV.

  • „Umělci“ se zaměřili na umělecká a architektonická díla ze 14. století. Vysvětlili si pojem iluminace a výsledkem jejich spolupráce o projektovém dni byla velká koláž na téma Karel IV.
 • M. Řezníčková: Karel IV. v českém filmu

  • Skupina si vzala pod drobnohled filmovou tvorbu, ve které hrál hlavní úlohu Karel IV. a historické osobnosti té doby. Podrobněji se zaměřili na Noc na Karlštejně, ze kterého vybrali scény. Ty pak ztvárnili vlastní divadelní formou.
 • A. Ježková: Karel IV. z různých úhlů pohledu

  • Žáci a žákyně ze skupiny p. učitelky Ježkové se snažili seznámit s osobností Karla IV. z různých odlišných pohledů. Cílem jejich bádání tudíž byla životopisná data v knize, stavební sloh a stavby z tohoto období, filmy o Karlu IV. a Karlova univerzita.
 • V. Pokorná: Prahou po stopách Lucemburků

  • Skupina, obdobně jako skupina p. učitelky Skákalové, se vydala do Prahy objevovat dílo z dob Karla IV. a Lucemburků do Prahy. Navštívili např. Pražský hrad, katedrálu sv. Víta a Karlovu univerzitu. Žáci byli v roli průvodců a prezentovali zajímavosti a fakta o jednotlivých dílech.

1. Projektový den – „70. výročí od konce 2. světové války“

Dne 16. 11. 2015 proběhl na naší škole projekt, kterého se zúčastnili všichni žáci z druhého stupně. Projekt měl dvě přípravné fáze, kdy žáci shromažďovali informace a materiály k danému tématu. Každý žák měl možnost vybrat si téma, které je mu blízké nebo ho zajímá. Podle toho si volil svého konzultanta. Jednotlivé projektové skupiny byly tvořeny napříč všemi ročníky druhého stupně, tak spolu pracovaly děti, které se tolik neznají.

Skupina pod vedením paní učitelky Pokorné měla téma – „Hrůzy války“. V rámci tohoto zadání žáci navštívili Židovské muzeum v Praze a Národní památník na Vítkově, kde děti zpracovávaly výukové materiály o daném tématu . Další skupina pod vedením paní učitelky Skákalové pátrala v projektu „Kým byla Anna Franková?“. Děti zjišťovaly reálie o Anně Frankové, ale také porovnávaly svůj život s jejím životem v úkrytu. Paní učitelka Ježková se svou projektovou skupinou bádala o osudech spisovatelů, kteří strávili život v koncentračním táboře nebo se ve své tvorbě tímto tématem zabývali. Jiná skupina pod vedením paní učitelky Jankové se zaměřila na vědu, vynálezy a technologie, které vznikly za 2. světové války. Chlapci z dané skupiny se zaměřili na vybavení a porovnávání bojové techniky válčících států. Děvčata se naopak zajímala o módu a její trendy včetně využití syntetického materiálu. Nechyběl ani vynález pro studenty – kuličkové pero. Paní učitelka Pospíšilová zpracovávala se svými žáky téma atomové bomby jako zbraně hromadného ničení. Žáci zjišťovali informace o historických souvislostech a důvodech použití atomové bomby, dále pátrali po teorii, principech a funkci atomové bomby. Na odlehčení tohoto tématu se zajímali o příběhy přeživších lidí a také neopomněli legendu a příběh dívky, která přežila atomový výbuch v Hirošimě. Na její památku se skládají origami v podobě jeřábů. „Není Hašlerka jako Hašlerka“ to je název projektu pod vedením paní učitelky Pazderové. Žáci měli zadáno natočit videoklip o životě a díle Karla Hašlera. „Vyšší princip“ to je pro starší generaci název známého filmu, ale pro dnešní mládež je to cizí pojem. Paní učitelka Řezníčková se svými studenty řešila, co je „vyšší princip“, četli si stejnojmennou povídku od Jana Drdy a diskutovali o životě v protektorátu a atentátu na Heydricha. Paní učitelka Kuřilová pojala projekt rize sportovně. Uspořádala branný závod tzv. „Partyzánský samopal“. Pro účastníky projektu to bylo zábavné a fyzicky náročné. Skupina paní učitelky Hofmanové měla téma „ 2. světová válka v Hradci Králové“. Děti v rámci projektu navštívily vědecké pracoviště Východočeského muzea, kde je pracovnice paní Jaroslava Pospíšilová seznámila s průběhem války ve městě a okolí. Také připravila spoustu fotografií a historických materiálů.

Žáci hodnotili projekt nejenom jako poučný, ale i hodně zajímavý. Výsledky práce jednotlivých skupin jsou prezentovány v prostorách naší školy.

Nahlédněte do fotogalerie


2014/15

Projekt Doba Mistra Jana Husa Projektový den, divadlo o Janu Husovi.mp