Družina

Dne 1. 9. 2021 bude družina otevřena od 8.45 do 15.30.

Provoz družiny od 6.30 hodin do 16.45 hodin

Číslo účtu pro platby družiny 27-1993370237/0100

Telefonní čísla na družinu 602640834 nebo 495530303


Plán činností

Výchovně vzdělávací plán na září

Téma – „Měsíc kamarádství“

 1. Seznámení nových dětí s prostředím školní družiny, jídelny, řádem družiny

 2. Poznávání okolí školy

 3. Upevňování hygienických návyků, správné stolování, chování v jídelně

 4. Rekreační činnosti – sportovní hry v parku

 5. Výtvarná činnost – modelování, kresba

  • rozvoj dovedností v pracovní činnosti
  • soutěžní výkres „Moje prázdniny“
 6. Příprava na vyučování formou didaktických her

 7. Poučení o bezpečnosti při hrách ve třídě, v parku, na školním hřišti, pravidla chodců v silničním provozu

 8. Třídní schůzky 14.9.2021 provoz družiny je do 17.00 hodin


Celoroční plán činností ve školní družině

Září

• seznámení dětí z 1. třídy s prostředím ŠD • seznámení s řádem ŠD, bezpečnost při hrách • bezpečné chování v silničním provozu • upevňování hygienických návyků • správné stolování • rekreační činnost – pohybové hry venku • poznávání okolí školy – orientační vycházka

Říjen

• získávání dovedností v pracovních činnostech • výrobky s podzimními motivy • sběr kaštanů, žaludu, listí a jejich lisování • rozvoj sportovní činnosti (míčové hry dle věku)

Listopad

• výrobky z přírodnin a příprava vánočních dárků • rozvoj dovedností ve výtvarné činnosti • uvolňovací cvičení pro zápěstí (omalovánky, apod.)

Prosinec

• výroba vánočních přáníček a dárečků • vánoční výzdoba, tradice • vánoční besídka s nadílkou

Leden

• výrobky se zimním motivem • stavby ze sněhu a otužování při pobytu venku • bezpečnost při zimních hrách • dramatizace pohádek, práce s maňásky

Únor

• pobyt na sněhu
• výroba masek
• „Masopust“

Březen

• Velikonoce a jejich tradice • výzdoba a výroba velikonočních výrobků • výrobky s motivy jara • pobyt venku – míčové hry

Duben

• beseda o ekologii • vycházka s přírodovědnou tématikou • návštěva přírodovědného centra • sportovní a dopravní soutěže

Květen

• výroba dárečků ke Dni maminek • poznáváme rodinu a město didaktické hry, jazykolamy a hádanky

Červen • Den dětí – hry a soutěže • pohybové hry v parku • postřehový závod • stolní hry

Průběžně • příprava na vyučování formou didaktických her • výzdoba tříd, chodeb a nástěnek • pracovní výchova – úklid tříd, dvorečku apod. • hudební a pohybová výchova • rekreační pobyt venku • výtvarné soutěže • individuální hry ve třídě • práce s knihou a časopisem