Družina

Provoz školní družiny


Od 3.9. 2019 je provoz družiny od 6.30 do 16.45.

Číslo účtu pro platby za družinu:

27-1993370237/0100

Plán činností

Výchovně vzdělávací plán na září

Téma – „Měsíc kamarádství“

 • Seznámení nových dětí s prostředím školní družiny, jídelny, řádem družiny

 • Poznávání okolí školy

 • Upevňování hygienických návyků, správné stolování, chování v jídelně

 • Rekreační činnosti – sportovní hry v parku

 • Výtvarná činnost – modelování, kresba

   - rozvoj dovedností v pracovní činnosti
   - soutěžní výkres „Moje prázdniny“
 • Příprava na vyučování formou didaktických her

 • Zábavné odpoledne – seznámení prvňáčků s kamarády z ostatních oddělení

 • Poučení o bezpečnosti při hrách ve třídě, v parku, na školním hřišti, pravidla chodců v silničním provozu


Celoroční plán

Září

 • seznámení dětí z 1. třídy s prostředím ŠD
 • seznámení s řádem ŠD, bezpečnost při hrách
 • bezpečné chování v silničním provozu
 • upevňování hygienických návyků
 • správné stolování
 • rekreační činnost – pohybové hry venku
 • poznávání okolí školy – orientační vycházka
 • zábavné odpoledne pro první třídy

Říjen

 • získávání dovedností v pracovních činnostech
 • výrobky s podzimními motivy
 • sběr kaštanů, žaludu, listí a jejich lisování
 • rozvoj sportovní činnosti (míčové hry dle věku)
 • návštěva filmového představení

Listopad

 • výrobky z přírodnin a příprava vánočních dárků
 • rozvoj dovedností ve výtvarné činnosti
 • uvolňovací cvičení pro zápěstí (omalovánky, apod.)
 • návštěva kina

Prosinec

 • výroba vánočních přáníček a dárečků
 • vánoční výzdoba, tradice
 • vánoční besídka s nadílkou
 • divadelní představení nebo vánoční výlet

Leden

 • výrobky se zimním motivem
 • stavby ze sněhu a otužování při pobytu venku
 • bezpečnost při zimních hrách
 • dramatizace pohádek, práce s maňásky
 • návštěva filmového představení

Únor

 • soutěživé hry zaměřené na hudební a pohybovou výchovu
 • pobyt na sněhu
 • výroba masek
 • „Masopust“

Březen

 • Velikonoce a jejich tradice
 • výzdoba a výroba velikonočních výrobků
 • výrobky s motivy jara
 • pobyt venku – míčové hry
 • návštěva kina

Duben

 • beseda o ekologii
 • vycházka s přírodovědnou tématikou
 • návštěva přírodovědného centra
 • sportovní a dopravní soutěže

Květen

 • výroba dárečků ke Dni maminek
 • poznáváme rodinu a město
 • návštěva požárníků, didaktické hry, jazykolamy a hádanky

Červen

 • Den dětí – hry a soutěže
 • pohybové hry v parku
 • postřehový závod
 • stolní hry

Průběžně

 • příprava na vyučování formou didaktických her
 • výzdoba tříd, chodeb a nástěnek
 • pracovní výchova – úklid tříd, dvorečku apod.
 • hudební a pohybová výchova
 • rekreační pobyt venku
 • výtvarné soutěže
 • individuální hry ve třídě
 • práce s knihou a časopisem