Družina

Provoz školní družiny


Od 3.9. 2019 je provoz družiny od 6.30 do 16.45.

Číslo účtu pro platby za družinu:

27-1993370237/0100

Plán činností

Výchovně vzdělávací plán na leden

Téma měsíce – Měsíc pohádek

 1. Četba a vypravování pohádek

 2. Dramatizace pohádky dle výběru dětí

 3. Výtvarná činnost

  • výrobky na zimní téma
  • kresba zmizíkem, křídou
  • soutěžní výkres – pohádková postava
 4. Stolní hry na rozvoj postřehu a paměti

 5. Pobyt venku – hry dle počasí

 6. Informace pro rodiče – 14. 1. 2020

 7. Pololetní prázdniny – 31. 1. 2020