Družina

Provoz školní družiny


Od 3.9. 2019 je provoz družiny od 6.30 do 16.45.

Číslo účtu pro platby za družinu:

27-1993370237/0100

Plán činností

Výchovně vzdělávací plán – červen

Téma – Kdo si hraje nezlobí

  1. Výtvarná činnost
  • Práce s přírodninou –kamínky, písek apod.
  • Mořský svět
  • Soutěžní výkres – Těšíme se na prázdniny
  • Kresba a poznávání letních kytek
  1. Sportovní hry na hřišti
  2. Postřehový závod
  3. Stolní hry na rozvoj paměti a postřehu