Družina

Dne 1. 9. 2022 bude družina otevřena od 8.45 do 15.30.

Provoz družiny od 6.30 hodin do 16.45 hodin

Číslo účtu pro platby družiny 27-1993370237/0100

Telefonní čísla na družinu 602640834 nebo 495530303


Plán činností

Výchovně vzdělávací plán na říjen Téma – Rozmanitost přírody

  1. Vycházka do okolí školy – sběr kaštanů, žaludů, listů a ostatních přírodnin

  2. Výtvarná činnost – práce s přírodninami

    • modelování ovoce, zeleniny, hub
  3. Soutěživé a míčové hry v parku

  4. Společenské hry ve třídě

  5. Příprava na vyučování – omalovánky s čísly a písmenky

    • soutěž o přírodě na podzim
  6. Podzimní prázdniny – 26. 10. a 27. 10. 2022 Ředitelské volno – 24. 10. a 25. 10. 2022


Celoroční plán činností ve školní družině

Září

• seznámení dětí z 1. třídy s prostředím ŠD • seznámení s řádem ŠD, bezpečnost při hrách • bezpečné chování v silničním provozu • upevňování hygienických návyků • správné stolování • rekreační činnost – pohybové hry venku • poznávání okolí školy – orientační vycházka

Říjen

• získávání dovedností v pracovních činnostech • výrobky s podzimními motivy • sběr kaštanů, žaludu, listí a jejich lisování • rozvoj sportovní činnosti (míčové hry dle věku)

Listopad

• výrobky z přírodnin a příprava vánočních dárků • rozvoj dovedností ve výtvarné činnosti • uvolňovací cvičení pro zápěstí (omalovánky, apod.)

Prosinec

• výroba vánočních přáníček a dárečků • vánoční výzdoba, tradice • vánoční besídka s nadílkou

Leden

• výrobky se zimním motivem • stavby ze sněhu a otužování při pobytu venku • bezpečnost při zimních hrách • dramatizace pohádek, práce s maňásky

Únor

• pobyt na sněhu
• výroba masek
• „Masopust“

Březen

• Velikonoce a jejich tradice • výzdoba a výroba velikonočních výrobků • výrobky s motivy jara • pobyt venku – míčové hry

Duben

• beseda o ekologii • vycházka s přírodovědnou tématikou • návštěva přírodovědného centra • sportovní a dopravní soutěže

Květen

• výroba dárečků ke Dni maminek • poznáváme rodinu a město didaktické hry, jazykolamy a hádanky

Červen • Den dětí – hry a soutěže • pohybové hry v parku • postřehový závod • stolní hry

Průběžně • příprava na vyučování formou didaktických her • výzdoba tříd, chodeb a nástěnek • pracovní výchova – úklid tříd, dvorečku apod. • hudební a pohybová výchova • rekreační pobyt venku • výtvarné soutěže • individuální hry ve třídě • práce s knihou a časopisem