Družina

Provoz školní družiny


Od 3.9. 2019 je provoz družiny od 6.30 do 16.45.

Číslo účtu pro platby za družinu:

27-1993370237/0100

Plán činností

Výchovně vzdělávací plán na listopad

Téma měsíce – „Společenské chování"

 1. Beseda o slušném chování – kino, divadlo

 2. Společná návštěva kina – 29. 11. 2019

 3. Výtvarná činnost – modelování

               - práce s papírem
              - příprava vánoční výzdoby
              - adventní kalendáře
 4. Příprava na vyučování – uvolňovací cviky

               - didaktické hry, křížovky
 5. Odpoledne plné stolních her

 6. Sportovní soutěže podle počasí

 7. Informace pro rodiče – 12. 11. - třídní schůzky