Družina

Provoz školní družiny 2023-24


Dne 4. 9. 2023 bude družina otevřena od 7.00 do 15.30. Od 5.9. 2023 je provoz družiny od 6.30 do 16.45.

Informace pro rodiče o školní družině

Provoz školní družiny

Pondělí až pátek 6.30 až 16.45 hodin

 • příchod do ranní družiny do 7.20 hod. odchod do školy v 7.40 v doprovodu p. vychovatelek

 • vyzvednutí dítěte po obědě je do 13.15 hod.

 • odchod z odpolední družiny od 15.00 - 16.45 hod.

 • odpolední činnost v ŠD je od 13.15 do 15.00 hod.

Potřeby do ŠD: přezutí, převlečení dle ročního období (podepsané), čip na obědy(podepsaný), 2x papírové utěrky

Měsíční příspěvek za žáka do ŠD je 200,-Kč

Poplatek bude vybírán do 30. září 800,-Kč a do 30.ledna 1200,-Kč.

Příspěvek posílat na účet č.27-1993370237/0100

var. symbol je evidenčí číslo určené školou pro vaše dítěte, jméno a třídu uvést do zprávy pro příjemce

Telefonní čísla:

 • pevná linka: 495 530 303
 • mobilní telefon: 602 640 834

Plán činností

Výchovně vzdělávací plán na září

Téma – „Měsíc kamarádství“

 1. Seznámení nových dětí s prostředím školní družiny, jídelny, řádem družiny
 2. Poznávání okolí školy
 3. Upevňování hygienických návyků, správné stolování, chování v jídelně
 4. Rekreační činnosti – sportovní hry v parku
 5. Výtvarná činnost – modelování, kresba
  • rozvoj dovedností v pracovní činnosti
  • soutěžní výkres „Moje prázdniny“
 6. Příprava na vyučování formou didaktických her
 7. Poučení o bezpečnosti při hrách ve třídě, v parku, na školním hřišti, pravidla chodců v silničním provozu
 8. Třídní schůzky 12.9.2023 provoz družiny je do 17.00 hodin

Celoroční plán činností ve školní družině

Září

seznámení dětí z 1. třídy s prostředím ŠD seznámení s řádem ŠD, bezpečnost při hrách bezpečné chování v silničním provozu upevňování hygienických návyků správné stolování rekreační činnost – pohybové hry venku poznávání okolí školy – orientační vycházka

Říjen

získávání dovedností v pracovních činnostech výrobky s podzimními motivy sběr kaštanů, žaludu, listí a jejich lisování rozvoj sportovní činnosti (míčové hry dle věku)

Listopad

výrobky z přírodnin a příprava vánočních dárků rozvoj dovedností ve výtvarné činnosti uvolňovací cvičení pro zápěstí (omalovánky, apod.) společná návštěva kina

Prosinec

výroba vánočních přáníček a dárečků vánoční výzdoba, tradice vánoční besídka s nadílkou

Leden

výrobky se zimním motivem stavby ze sněhu a otužování při pobytu venku bezpečnost při zimních hrách dramatizace pohádek, práce s maňásky

Únor

soutěživé hry zaměřené na hudební a pohybovou výchovu pobyt na sněhu
výroba masek
„Masopust“

Březen

Velikonoce a jejich tradice výzdoba a výroba velikonočních výrobků výrobky s motivy jara pobyt venku – míčové hry společná návštěva kina

Duben

beseda o ekologii vycházka s přírodovědnou tématikou návštěva přírodovědného centra sportovní a dopravní soutěže

Květen

výroba dárečků ke Dni maminek poznáváme rodinu a město didaktické hry, jazykolamy a hádanky

Červen

Den dětí – hry a soutěže pohybové hry v parku postřehový závod stolní hry ukázka výcviku pejsků Průběžně příprava na vyučování formou didaktických her spolupráce s Eko týmem výzdoba tříd a chodeb družiny pracovní výchova – úklid tříd, dvorečku apod. hudební a pohybová výchova rekreační pobyt venku výtvarné soutěže individuální hry ve třídě práce s knihou a časopisem