Zaměřeno na "Young learners"

Vzděláváme se s Erasmem

10.11.2016

 • Naše škola získala grant na projekt s názvem Zaměřeno na "Young Learners", který je financován z prostředků EU v rámci programu Erasmus+.
 • Cílem našeho projektu je výrazně zvýšit kvalitu učebního procesu výuky cizího jazyka a jeho výstupů na prvním stupni ZŠ při současném respektování specifik práce s malými dětmi.
 • V rámci tohoto projektu se celkem 4 naši angličtináři zdokonalují v metodice výuky cizího jazyka.
 • Paní učitelka Kaisrlíková již absolvovala kurz Creative Methodology for Teachers a paní učitelka Dušková kurz Better English for Teachers - obě v anglickém Exeteru.
 • Na jaře a v létě příštího roku se do Anglie pojedou vzdělávat ještě paní učitelky Seidlová a Svatoňová.
 • Těšíme se, že budeme moci výuku obohatit nově nabytými znalostmi a metodami. Na vzdělání nám záleží.

Zaměřeno na “Young Learners“

5.5.2018

 • V letošním roce základní škola Habrmanova v Hradci Králové dokončuje svůj dvouletý projekt Zaměřeno na “Young Learners“.
 • Cílem tohoto projektu je zkvalitnění výuky angličtiny na prvním stupni základní školy. Tento projekt je financován z programu Evropské komise Erasmus+, aktivita KA1 školní vzdělávání – mobility osob.
 • Mezi hlavními cíli našeho projektu je zlepšit jazykovou i metodickou vybavenost učitelů, zlepšit spolupráci mezi učiteli, rozšířit spektrum vyučovacích technik o efektivní a hravé aktivity a směřovat výuku ke mezinárodní komunikaci na úrovni žáků i učitelů.
 • V rámci tohoto projektu, se naši vyučující zúčastnili celkem 4 různých metodických kurzů ve Velké Británii.
 • Mgr. Radka Dušková – Better English for Teachers (International projects Centre, Exeter)
 • Mgr. Gabriela Kaisrlíková - Creative Methodology for Teachers (International projects Centre, Exeter)
 • Mgr. Adéla Seidlová – Language and Practical Methodology: Creativity in the Classroom (International Study Programmes, Cheltenham)
 • Mgr. Romana Svatoňová Primary methodology and Language (British Study Centres, Oxford)
 • Tyto intenzivní kurzy nám umožnily zlepšit vlastní jazykové dovednosti, porovnat si zkušenosti s výukou cizích jazyků s kolegy z různých evropských zemí, osvěžit si a rozšířit si znalosti metodiky a v neposlední řadě načerpat motivaci a energii k další práci v prostředí nádherné Anglie, země, jejíž jazyk vyučujeme.
 • Poznatky z různých kurzů sdílíme společně i s dalšími učiteli prostřednictvím náslechů v hodinách, metodického workshopu a vytvořily jsme společné portfolio aktivit, které lze využít v hodinách angličtiny.

Aktivity v hodinách AJ pro Erasmus+

 • Na základě kontaktů navázaných na kurzech jsme zahájili spolupráci s dvěma zahraničními školami. Paní učitelka Dušková a její žáci spolupracují s francouzkou paní učitelkou, Sophií Laparche, z Ecola élémentaire Puymaure, Gap, Francie, která také učí angličtinu na 1. stupni základní školy. Naši žáci si navzájem poslali dopisy a fotografie. Komunikují společně emailem. V rámci projektu o našich školách a městech mají za sebou práci na několika prezentacích. Žáci čtvrtého ročníku zase pod vedením svých vyučujících zahájili spolupráci se španělskou školou Colegio Plurilingüe Compañía de María de Vigo. Pod záštitou eTwinningového projektu MY WORLD, YOUR WORLD, OUR WORLD si vyměnili dopisy, obrázky a informace o svých školách. Žáci připravili též krátké video, ve kterém představili španělským dětem naše krásné město. Máme radost, že naše žáky spolupráce baví a těšíme se na další.

VIDEO MŮŽETE SHLÉDNOUT ZDE.