Předškoláci

Klub předškoláků 2023-24

Srdečně zveme budoucí prvňáčky a jejich rodiče do klubu „Váš prvňáček“. Rodiče budou informováni o tom, co by jejich dítě mělo zvládnout před vstupem do 1. třídy, aby vstup byl co nejsnazší. Děti si zde pak vyzkouší nanečisto být prvňáčkem a seznámí se i s prací na interaktivní tabuli.

  • Hrubá motorika – sladění hlavy a těla
  • Jemná motorika – ať nás prstíky poslouchají
  • Vánoční setkání
  • Řeč a vyjadřovací schopnosti
  • Sluchová percepce – nastražené uši
  • Zraková percepce – oči mají paměť
  • Sociální a pracovní zralost – Hurá do školy!

Klub bude fungovat 1 krát měsíčně – PONDĚLÍ od 15,00 – 16,00 hod na ZŠ Habrmanova .

16.10., 20.11.,18.12. 2023 a 22.1.,26.2.,18.3.,8.4.2024

V případě zájmu prosím o přihlášení / jméno dítěte, datum narození/na: drasnarova.lucie@seznam.cz. Těší se na Vás Mgr. Lucie Drašnarová.