Předškoláci

Klub předškoláků

Srdečně zveme budoucí prvňáčky a jejich rodiče do klubu „Váš prvňáček“. Rodiče budou informováni o tom, co by jejich dítě mělo zvládnout před vstupem do 1. třídy, aby vstup byl co nejsnazší. Děti si zde pak vyzkouší nanečisto být prvňáčkem a seznámí se i s prací na interaktivní tabuli.

  • Hrubá motorika – sladění hlavy a těla
  • Jemná motorika – ať nás prstíky poslouchají
  • Vánoční setkání
  • Řeč a vyjadřovací schopnosti
  • Sluchová percepce – nastražené uši
  • Zraková percepce – oči mají paměť
  • Sociální a pracovní zralost – Hurá do školy!

Klub bude fungovat 1 krát měsíčně – STŘEDA od 15,00 – 16,00 hod na ZŠ Habrmanova .

Termíny: 19.10.,23.11.,14.12.,18.1.,22.2.,22.3.,12.4. 2022/23

V případě zájmu prosím o přihlášení / jméno dítěte, datum narození/na: drasnarova.lucie@seznam.cz. Těší se na Vás Mgr. Lucie Drašnarová.