Organizace školního roku

Z ÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ, HABRMANOVA 130

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023-24

VŠECHNY ROČNÍKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY, HRADEC KRÁLOVÉ, HABRMANOVA 130 SE VZDĚLÁVAJÍ PODLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:

PLÁN AKCÍ

_ ŠVP PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ HABRMANOVA _

1.Charakteristika školy

1.1.Žáci

počet žáků 452
počet tříd na I. stupni 10
počet tříd na II. stupni 9
počet oddělení školní družiny 4
průměr žáků na třídu 23,8

1.2.Zaměstnanci

pedagogičtí pracovníci 47
provozní zaměstnanci 9
školní jídelna 7

2. Funkce ve škole

ředitel školy Jiří Šimek
zástupce ředitele školy Jana Odstrčilová
výchovný poradce a zástupce pro výchovné a kariérové poradenství Štěpánka Kordová
koordinátor ŠVP a zástupce pro ŠVP Romana Svatoňová
preventista rizikového chování Ivona Skákalová
koordinátor environmentální výchovy Alena Janková
koordinátor ICT Michal Zavřel
zdravotník Jana Krejčí
preventista PO, BOZP Petr Raabenstein
metodické sdružení 1. – 5. třídy Lucie Drašnarová
jazyk a jazyková komunikace Ivona Skákalová
jazyk a jazyková komunikace - cizí jazyky Gabriela Kaisrlíková, Adéla Seidlová
člověk a příroda Alena Janková
matematika a její aplikace Petra Pospíšilová
člověk a společnost Vladimíra Pokorná
umění a kultura Ivona Skákalová
člověka zdraví Věra Kuřilová
svět práce a informační a komunikační technologie Marcela Hofmanová

3. Třídnictví a úvazky

3.1.Třídnictví a úvazky I. stupně

třída třídní učitel Úvazek
I.A Jindřiška Kolářová 20
I.B Eliška Šmídová 20
II.A Pavla Boháčová 22
II.B Jana Lemonová 22
III.A Přemysl Kočí 22
III.B Jana Krejčí 22
IV.A Lucie Jančárková 22
IV.B Lucie Drašnarová 22
V.A Radka Dušková 22
V.B Tereza Coufalová 22

3.2.Třídnictví a úvazky II. stupně

třída třídní učitel Úvazek
VI.A Vladimíra Pokorná 22
VI.B Tomáš Hlavatý 22
VII.A Alena Janková 22
VII.B Štěpánka Kordová 15
VIII.A Věra Kuřilová 18
VIII.B Petra Pospíšilová 22
VIII.C Kateřina Horáková 22
IX.A Romana Svatoňová 22
IX.B Marcela Hofmanová 22

3.3.Učitelé bez třídnictví

Jméno úvazek
Kateřina Bezvodová 22
Luboš Dvořák 14
Gabriela Kaisrlíková 22
Adéla Seidlová 22
Jitka Landrová 22
Ivona Skákalová 22
Tereza Hásová 6
Štěpánka Dubská 14
Denis Kretschmer 10
Pavlína Vodseďálková 10
Makovská Adéla 11
Matějková Lenka 3

3.4 Školní asistent

Jméno úvazek
Alena Plecháčková 50%

3.5. Asistenti pedagoga

Jméno úvazek
Alena Plecháčková 50%
Romana Králičová 75%
Monika Dyntarová 75%
Tereza Jónová 75%
Tereza Rajtrová 75%
Veronika Gončarovová 75%
Jana Dušková 50%
Petra Háková 75%
Kamilla Liurko 100%

3.6. Vychovatelky školní družiny

Jméno Úvazek
Dana Holoubková 24 - 100%
Petra Kudrnáčová 28 - 100%
Šárka Draštíková 28 – 100%
Lenka Matějková 14 -50%

3.7.Provozní zaměstnanci

Jméno Funkce Úvazek
Marcela Cvrčková hospodářka 100%
Petr Raabenstein školník 100%
Pavla Marčínová uklízečka 100%
Silvie Kaprasová uklízečka 85 %
Jana Štočková uklízečka 100%
Jiří Papoušek uklízeč 30%
Zdena Jakubcová uklízečka 100%
Renata Švehlová uklízečka 80 %
Eva Mrkvičková uklízečka 50%
Lenka Hofmanová vedoucí jídelny 100%
Marcela Diblíková kuchařka 100% (50%)
Ilona Marešová kuchařka 100%
Martina Chladová kuchařka 100%
Věra Kubiasová pomocná kuchařka 100%
Jan Placák kuchař 100%
Miloslav Klimeš kuchař 100%

4. Mimotřídní práce

uvádějící učitelé začínající učitelé
Jana Lemonová Pavla Boháčová
Ivona Skákalová – ČJ Kateřina Bezvodová, Štěpánka Dubská
Gabriela Kaisrlíková – NJ Pavlína Vodseďálková Denis Kretschmer
Petra Pospíšilová Adéla Makovská
Přemysl Kočí Tereza HásováPavlína Vodseďálková
Romana Svatoňová Jitka Landrová
mimotřídní práce
distribuce školních potřeb Marcela Cvrčková
distribuce učebnic I. stupeň Jana Lemonová
distribuce učebnic II. stupeň Adéla Seidlová
metodické materiály Jana Odstrčilová
správce počítačové učebny -104 Michal Zavřel
správce PC učebny – S10 Michal Zavřel
kabinet I. stupně Jindřiška Kolářová
kabinet českého jazyka Ivona Skákalová
kabinet cizích jazyků Romana Svatoňová
kabinet dějepisu a občanské výchovy Vladimíra Pokorná
kabinet zeměpisu Věra Kuřilová
kabinet matematiky Marcela Hofmanová
kabinet fyziky Petra Pospíšilová
kabinet tělesné výchovy Tomáš Hlavatý
kabinet výtvarné výchovy Ivona Skákalová
kabinet hudební výchovy Přemysl Kočí
kabinet dílen Michal Zavřel
kabinet přírodopisu Alena Janková
kabinet ŠD Dana Holoubková
kabinet chemie Alena Janková
správce školní knihovny Kateřina Bezvodová
kabinet didaktické techniky Jana Odstrčilová
zápisy porad Štěpánka Kordová,
Jana Odstrčilová
správce sborovny Lucie Drašnarová
Sběr Věra Kuřilová
odběr novin a časopisů Marcela Cvrčková
kronika školy Vladimíra Pokorná
spolupráce s divadlem Štěpánka Dubská,Jindřiška Kolářová
                      **5. Odpovědnost za prostory**
třídy třídní učitelé
počítačová učebna -104 Michal Zavřel
PC učebna –S10 Michal Zavřel
učebna hudební výchovy Přemysl Kočí, Kateřina Horáková
školní knihovna Kateřina Bezvodová
dílna a keramika Michal Zavřel
cvičná kuchyň Tereza Jónová
učebna chemie a fyziky Alena Janková
učebna angličtiny Gabriela Kaisrlíková
tělocvična Kateřina Horáková
školní hřiště Luboš Dvořák
okolí školy tř. učitelé dle rozpisu v týdenním plánu
oddělení školní družiny vychovatelky oddělení

6. Odpovědnost za oblasti- evidence a zajišťování akcí, soutěží, podklady do výroční zprávy,

Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky) Ivona Skákalová, A.Seidlová, G.Kaisrlíková
Matematika a její aplikace, fyzika Petra Pospíšilová
Člověk a příroda (chemie, přírodopis, zeměpis) Alena Janková
Člověk a společnost (dějepis, občanská výchova) Vladimíra Pokorná
Umění a kultura (výtvarná a hudební výchova) Ivona Skákalová
Člověk a zdraví Věra Kuřilová
Lyžařské kurzy, seznamovací výlety. Petra Pospíšilová, V.Kuřilová
Návštěvy kulturních představení Jindřiška Kolářová,
Štěpánka Dubská
Projektové dny tříd I. stupně- popis, zhodnocení, přehled Radka Dušková
Projektové dny tříd II. stupně- popis, zhodnocení Vedoucí projektu
Plavecký výcvik Třídní učitelé
Vzdělávání pedagogických pracovníků Romana Svatoňová
Zameškané hodiny Jana Odstrčilová
Průměry prospěchu Jana Odstrčilová
Výchovná opatření, pochvaly Jana Odstrčilová
Přijetí žáků na střední školy a víceletá gymnázia Štěpánka Kordová
Integrovaní žáci Štěpánka Kordová
Prevence rizikového chování Ivona Skákalová
Environmentální výchova Alena Janková
Školní vzdělávací program Romana Svatoňová
ICT Michal Zavřel

7. Prázdniny, svátky

nástup pedagogických pracovníků 28. 8. 2023
zahájení školního roku 4. 9. 2023
státní svátek – Den české státnosti 28.9.2023
státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu 28.10.2023
podzimní prázdniny 26. 10., 27. 10. 2023
ředitelské volno 23.10.-25.10.2023
státní svátek – den boje za svobodu a demokracii 17.11.2023
vánoční prázdniny 23. 12.- 2. 1. 2024
pololetní vysvědčení 31. 1. 2024
pololetní prázdniny 2.2. 2024
jarní prázdniny 19. 2. – 25. 2. 2024
velikonoční prázdniny 28. 3. 2024
Velký pátek 29. 3.2024
Velikonoční pondělí 1. 4. 2024
Svátek práce 1.5.2024
státní svátek – Den vítězství 8.5.2024
závěrečné vysvědčení 28. 6. 2024
hlavní prázdniny 29.6. – 1.9.2024

8. Plán pedagogických rad

1. pedagogická rada 4. 9. 2023
2. pedagogická rada 14. 11.2023
3. pedagogická rada 23. 1.2024
4. pedagogická rada 16. 4.2024
5. pedagogická rada 20. 6. 2024

9. Termíny informačních dnů

1. informační den 12. 9. 2023 – I.st; 27.9.2023 – II.st
2. informační den 7. 11. 2023
3. informační den 16. 1. 2024
4. informační den 9. 4. 2024
5. informační den 4. 6. 2024

10. Kontakty

kancelář školy- ústředna +420 495 538 341
ředitel školy- tel., mobil +420 495 537 987,+420 602 427 373
zástupce ředitele +420 725 791 352
e-mail skola@habrmanova.cz
web www.habrmanova.cz
školní družina +420 495 530 303;druzina@habrmanova.cz
školní jídelna +420 495 538 374;jidelna@habrmanova.cz

11. Účty školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA – ÚČET PRO RODIČE – PLATBA KROUŽKŮ, VÝLETŮ, PRACOVNÍCH SEŠITŮ 115-1182810227/0100
ZÁKLADNÍ ŠKOLA – ŠKOLNÍ DRUŽINA 27-1993370237/0100
ZÁKLADNÍ ŠKOLA – ŠKOLNÍ JÍDELNA 27-1993420257/0100

VARIABILNÍ SYMBOL JE VE VŠECH PŘÍPADECH EVIDENČNÍ ČÍSLO ŽÁKA, KTERÉ MU BYLO PŘIŘAZENO – VIZ. BAKALÁŘ

DO ZPRÁVY K PLATBĚ UVÁDĚJTE JMÉNO ŽÁKA A TŘÍDU