Organizace školního roku

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021-22

Kalendářní plán akcí

Plán akcí bude průběžně doplňován a aktualizován

VŠECHNY ROČNÍKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY, HRADEC KRÁLOVÉ, HABRMANOVA 130 SE VZDĚLÁVAJÍ PODLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:

ŠVP PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ HABRMANOVA

1.Charakteristika školy

1.1.Žáci

počet žáků 480
počet tříd na I. stupni 10
počet tříd na II. stupni 10
počet oddělení školní družiny 4
průměr žáků na třídu 24

1.2.Zaměstnanci

pedagogičtí pracovníci 41
provozní zaměstnanci 9
školní jídelna 6

2. Funkce ve škole

ředitel školy Jiří Šimek
zástupce ředitele školy Jana Odstrčilová
výchovný poradce Štěpánka Kordová
koordinátor ICT Michal Zavřel
preventista rizikového chování Ivona Skákalová
koordinátor environmentální výchovy Alena Janková
koordinátor ŠVP Romana Svatoňová
zdravotník Jana Krejčí
preventista PO, BOZP Petr Raabenstein
metodické sdružení 1. – 5. třídy Lucie Drašnarová
jazyk a jazyková komunikace Alena Ježková
jazyk a jazyková komunikace - cizí jazyky Daniela Kohoutová
člověk a příroda Alena Janková
matematika a její aplikace Štěpánka Kordová
člověk a společnost Vladimíra Pokorná
umění a kultura Ivona Skákalová
člověka zdraví Věra Kuřilová
svět práce a informační a komunikační technologie Marcela Hofmanová

3. Třídnictví a úvazky

3.1.Třídnictví a úvazky I. stupně

třída třídní učitel Úvazek
I.A Jindřiška Kolářová 20
I.B Jana Krejčí 20
II.A Veronika Bartoňová 22
II.B Jana Lemonová 22
III.A Radka Dušková 22
III.B Tereza Coufalová 22
IV.A Lucie Drašnarová 22
IV.B Přemysl Kočí 22
V.A Lucie Jančárková 22
V.B Agáta Jansová 12

3.2.Třídnictví a úvazky II. stupně

třída třídní učitel Úvazek
VI.A Věra Kuřilová 22
VI.B Petra Pospíšilová 22
VI.C Kateřina Horáková 22
VII.A Romana Svatoňová 22
VII.B Marcela Hofmanová 22
VIII.A Vladimíra Pokorná 22
VIII.B Gabriela Kaisrlíková 22
IX.A Alena Janková 22
IX.B Štěpánka Kordová 22
IX.C Alena Ježková 22

3.3.Učitelé bez třídnictví

Jméno úvazek
Adéla Seidlová 22
Kateřina Bezvodová 22
Ivona Skákalová 22
Alena Tmejová 14
Daniela Kohoutová 22
Luboš Dvořák 12
Tomáš Hlavatý 22
Jessica Hodovalová 12
Kristýna Liebichová 12
Michal Zavřel 18

3.4 Školní asistent

Jméno úvazek
Alena Plecháčková 50%

3.5. Asistenti pedagoga

Jméno úvazek
Alena Plecháčková 50%
Romana Králičová 75%
Tereza Jónová 50%
Monika Dyntarová 75%
Tereza Rajtrová 75%

3.6. Vychovatelky školní družiny

Jméno Úvazek
Dana Holoubková 24 - 100%
Petra Kudrnáčová 28 - 100%
Šárka Draštíková 28 – 100%
Lenka Matějková 14 -50%

3.7.Provozní zaměstnanci

Jméno Funkce Úvazek
Marcela Cvrčková hospodářka 100%
Petr Raabenstein školník 100%
Pavla Marčínová uklízečka 100%
Iva Graciasová uklízečka 100%
Silvie Kaprasová uklízečka 85%
Jana Štočková uklízečka 80%
Zdena Jakubcová uklízečka 30%
Jiří Papoušek uklízeč 20%
Jana Raabensteinová uklízečka 60%
Lenka Hofmanová vedoucí jídelny 100%
Marcela Diblíková kuchařka 100%
Ilona Marešová kuchařka 100% +15%
Martina Chladová kuchařka 100%+ 15%
Věra Kubiasová pomocná kuchařka 100%
Danka Šlapáková pomocná kuchařka 100%

4. Mimotřídní práce

uvádějící učitelé
Lucie Drašnarová, Přemysl Kočí,Ivona Skákalová, Alena Ježková, Vladimíra Pokorná, Věra Kuřilová, Alena Janková Lucie Jančárková,Agáta Jansová, Jessica Hodovalová, Tomáš Hlavatý, Kristýna Liebichová, Kateřina Bezvodová,Tomáš Hlavatý, Luboš Dvořák, Kateřina Horáková
mimotřídní práce
distribuce školních potřeb Marcela Cvrčková
distribuce učebnic I. stupeň Jana Lemonová
distribuce učebnic II. stupeň Adéla Seidlová
metodické materiály Jana Odstrčilová
správce počítačové učebny -104 Michal Zavřel
správce PC učebny – S10 Michal Zavřel
kabinet I. stupně Jindřiška Kolářová
kabinet českého jazyka Ivona Skákalová
kabinet cizích jazyků Romana Svatoňová
kabinet dějepisu a občanské výchovy Vladimíra Pokorná
kabinet zeměpisu Věra Kuřilová
kabinet matematiky Marcela Hofmanová
kabinet fyziky Petra Pospíšilová
kabinet tělesné výchovy Věra Kuřilová
kabinet výtvarné výchovy Ivona Skákalová
kabinet hudební výchovy Přemysl Kočí
kabinet dílen Michal Zavřel
kabinet přírodopisu Alena Janková
kabinet ŠD Dana Holoubková
kabinet chemie Alena Janková
správce učitelské knihovny MKateřina Bezvodová
kabinet didaktické techniky Jana Odstrčilová
zápisy porad Štěpánka Kordová, Jana Odstrčilová
správce sborovny Lucie Drašnarová
Sběr Věra Kuřilová
odběr novin a časopisů Marcela Cvrčková
kronika školy Vladimíra Pokorná
spolupráce s divadlem Alena JežkováJindřiška Kolářová
  1. Odpovědnost za prostory
třídy třídní učitelé
počítačová učebna -104 Michal Zavřel
PC učebna –S10 Michal Zavřel
učebna hudební výchovy Přemysl Kočí, Alena ježková
školní knihovna Kateřina Bezvodová
dílna a keramika Michal Zavřel
cvičná kuchyň Marcela Hofmanová
učebna chemie a fyziky Alena Janková
učebna angličtiny Adéla Seidlová
tělocvična Věra Kuřilová
školní hřiště Luboš Dvořák
okolí školy tř. učitelé dle rozpisu v týdenním plánu
oddělení školní družiny vychovatelky oddělení

6. Odpovědnost za oblasti- evidence a zajišťování akcí, soutěží, podklady do výroční zprávy,

Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky) Alena Ježková, Daniela Kohoutová
Matematika a její aplikace, fyzika Štěpánka Kordová
Člověk a příroda (chemie, přírodopis, zeměpis) Alena Janková
Člověk a společnost (dějepis, občanská výchova) Vladimíra Pokorná
Umění a kultura (výtvarná a hudební výchova) Ivona Skákalová
Člověk a zdraví Věra Kuřilová
Výlety, exkurze - II.stupeň Vladimíra Pokorná
Lyžařské kurzy, seznamovací výlety, školy v přírodě II.st. Věra Kuřilová
Školy v přírodě I.st; výlety I.st. Jana Krejčí
Návštěvy kulturních představení Jindřiška Kolářová,
Alena Ježková
Projektové dny tříd I. stupně- popis, zhodnocení Radka Dušková
Projektové dny tříd II. stupně- popis, zhodnocení Vedoucí projektu
Plavecký výcvik Lucie Drašnarová
Vzdělávání pedagogických pracovníků Jana Odstrčilová
Zameškané hodiny Jana Odstrčilová
Průměry prospěchu Jana Odstrčilová
Výchovná opatření, pochvaly Jana Odstrčilová
Přijetí žáků na střední školy a víceletá gymnázia Štěpánka Kordová
Integrovaní žáci Štěpánka Kordová
Prevence rizikového chování Ivona Skákalová
Environmentální výchova Alena Janková

7. Prázdniny, svátky

nástup pedagogických pracovníků 25. 8. 2021
zahájení školního roku 1. 9. 2021
státní svátek - Den české státnosti 28. 9. 2021
státní svátek - Den vzniku českého státu 28.10. 2021
podzimní prázdniny 27. 10., 29. 10. 2021
Ředitelské volno 25.10.,26.10.2021
státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii 17.11. 2021
vánoční prázdniny 23. 12.- 2. 1. 2022
pololetní vysvědčení 31. 1. 2022
pololetní prázdniny 4.2. 2022
jarní prázdniny 7.2. - 11.2. 2022
velikonoční prázdniny 14. 4. 2022
Velký pátek 15. 4.2022
Velikonoční pondělí 18. 4. 2022
Svátek práce 1.5.2022
státní svátek – Den vítězství 8.5.2022
závěrečné vysvědčení 30. 6. 2020
hlavní prázdniny 1.7. - 31. 8. 2022

8. Plán pedagogických rad

1. pedagogická rada 1. 9. 2021
2. pedagogická rada 23. 11.2021
3. pedagogická rada 25. 1.2022
4. pedagogická rada 12. 4.2022
5. pedagogická rada 23. 6. 2022

9. Termíny informačních dnů

1. informační den 14. 9. 2021
2. informační den 9.11.2021
3. informační den 18. 1. 2022
4. informační den 12. 4. 2022
5. informační den 7. 6. 2022

10. Kontakty

kancelář školy- ústředna +420 495 538 341
ředitel školy- tel., mobil +420 495 537 987,+420 602 427 373
zástupce ředitele +420 725 791 352
e-mail skola@habrmanova.cz
web www.habrmanova.cz
školní družina +420 495 530 303;druzina@habrmanova.cz
školní jídelna +420 495 538 374;jidelna@habrmanova.cz

11. Účty školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA – ÚČET PRO RODIČE – PLATBA KROUŽKŮ, VÝLETŮ, PRACOVNÍCH SEŠITŮ 115-1182810227/0100
ZÁKLADNÍ ŠKOLA – ŠKOLNÍ DRUŽINA 27-1993370237/0100
ZÁKLADNÍ ŠKOLA – ŠKOLNÍ JÍDELNA 27-1993420257/0100

VARIABILNÍ SYMBOL JE VE VŠECH PŘÍPADECH EVIDENČNÍ ČÍSLO ŽÁKA, KTERÉ MU BYLO PŘIŘAZENO – VIZ. ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

DO ZPRÁVY K PLATBĚ UVÁDĚJTE JMÉNO ŽÁKA A TŘÍDU