Organizace školního roku

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020-21

PLÁN AKCÍ

VŠECHNY ROČNÍKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY, HRADEC KRÁLOVÉ, HABRMANOVA 130 SE VZDĚLÁVAJÍ PODLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:

ŠVP PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ HABRMANOVA

1.Charakteristika školy

1.1.Žáci

počet žáků 470
počet tříd na I. stupni 10
počet tříd na II. stupni 9
počet oddělení školní družiny 4
průměr žáků na třídu 24,7

1.2.Zaměstnanci

pedagogičtí pracovníci 36
provozní zaměstnanci 8
školní jídelna 6

2. Funkce ve škole

ředitel školy Jiří Šimek
zástupce ředitele školy Jana Odstrčilová
výchovný poradce Štěpánka Kordová
koordinátor ICT Michal Zavřel
preventista rizikového chování Ivona Skákalová
koordinátor environmentální výchovy Alena Janková
koordinátor ŠVP Markéta Řezníčková
zdravotník Jana Krejčí
preventista PO, BOZP Petr Raabenstein
metodické sdružení 1. – 5. třídy Lucie Drašnarová
jazyk a jazyková komunikace Markéta Řezníčková
jazyk a jazyková komunikace - cizí jazyky Romana Svatoňová
člověk a příroda Alena Janková
matematika a její aplikace Štěpánka Kordová
člověk a společnost Vladimíra Pokorná
umění a kultura Ivona Skákalová
člověka zdraví Věra Kuřilová
svět práce a informační a komunikační technologie Marcela Hofmanová

3. Třídnictví a úvazky

3.1.Třídnictví a úvazky I. stupně

třída třídní učitel Úvazek
I.A Veronika Nováková 20
I.B Jana Lemonová 20
II.A Jindřiška Kolářová 22
II.B Tereza Coufalová 22
III.A Lucie Drašnarová 22
III.B Radka Dušková 22
IV.A Markéta Ivanova 22
IV.B Kateřina Toulová 22
V.A Krejčí Jana 22
V.B Přemysl Kočí 22

3.2.Třídnictví a úvazky II. stupně

třída třídní učitel Úvazek
VI.A Romana Svatoňová 22
VI.B Marcela Hofmanová 22
VII.A Vladimíra Pokorná 22
VII.B Markéta Řezníčková 22
VIII.A Alena Janková 22
VIII.B Jakub Drašnar 22
VIII.C Alena Ježková 22
IX.A Věra Kuřilová 22
IX.B Petra Pospíšilová 22

3.3.Učitelé bez třídnictví

Jméno úvazek
Adéla Seidlová 22
Štěpánka Kordová 19+1
Ivona Skákalová 22
Alena Tmejová 12
Gabriela Kaisrlíková 22
Kateřina Hertlová 22
Daniela Kohoutová 22
Michal Zavřel 18

3.4 Školní asistent

Jméno úvazek
Alena Plecháčková 50%

3.5. Asistenti pedagoga

Jméno úvazek
Alena Plecháčková 50%
Romana Králičová 75%
Lenka Pozůstalová 75%

3.6. Vychovatelky školní družiny

Jméno Úvazek
Dana Holoubková 24 - 100%
Petra Kudrnáčová 28 - 100%
Šárka Draštíková 28 – 100%
Lenka Matějková 14 -50%

3.7.Provozní zaměstnanci

Jméno Funkce Úvazek
Marcela Cvrčková hospodářka 100%
Petr Raabenstein školník 100%
Pavla Marčínová uklízečka 100%
Iva Graciasová uklízečka 100%
Silvie Kaprasová uklízečka 85%
Jana Štočková uklízečka 80%
Jiří Papoušek uklízeč 30%
Jana Raabensteinová uklízečka 80%
Lenka Hofmanová vedoucí jídelny 100%
Věra Ryšávková kuchařka 100%
Ilona Marešová kuchařka 100% +15%
Martina Chladová kuchařka 100%+ 15%
Věra Kubiasová pomocná kuchařka 100%
Danka Šlapáková pomocná kuchařka 100%

4. Mimotřídní práce

uvádějící učitelé
Jana Lemonová,Lucie Drašnarová,Markéta Řezníčková,Přemysl Kočí Tereza Coufalová,Markéta Ivanova,Kateřina Hertlová,Alena Tmejová
mimotřídní práce
distribuce školních potřeb Marcela Cvrčková
distribuce učebnic I. stupeň Jana Lemonová
distribuce učebnic II. stupeň Adéla Seidlová
metodické materiály Jana Odstrčilová
správce počítačové učebny -104 Michal Zavřel
správce PC učebny – S10 Michal Zavřel
kabinet I. stupně Jindřiška Kolářová
kabinet českého jazyka Ivona Skákalová
kabinet cizích jazyků Romana Svatoňová
kabinet dějepisu a občanské výchovy Vladimíra Pokorná
kabinet zeměpisu Věra Kuřilová
kabinet matematiky Marcela Hofmanová
kabinet fyziky Petra Pospíšilová
kabinet tělesné výchovy Věra Kuřilová
kabinet výtvarné výchovy Ivona Skákalová
kabinet hudební výchovy Přemysl Kočí
kabinet dílen Michal Zavřel
kabinet přírodopisu Alena Janková
kabinet ŠD Dana Holoubková
kabinet chemie Alena Janková
správce školní knihovny Markéta Řezníčková
kabinet didaktické techniky Jana Odstrčilová
zápisy porad Markéta Řezníčková,
Jana Odstrčilová
správce sborovny Lucie Drašnarová
Sběr Věra Kuřilová
odběr novin a časopisů Marcela Cvrčková
kronika školy Vladimíra Pokorná
spolupráce s divadlem Alena Ježková,Jindřiška Kolářová
                      **5. Odpovědnost za prostory**
třídy třídní učitelé
počítačová učebna -104 Michal Zavřel
PC učebna –S10 Michal Zavřel
učebna hudební výchovy Přemysl Kočí, Alena Ježková
školní knihovna Markéta Řezníčková
dílna a keramika Michal Zavřel
cvičná kuchyň Daniela Kohoutová
učebna chemie a fyziky Alena Janková
učebna angličtiny Gabriela Kaisrlíková
tělocvična Věra Kuřilová
školní hřiště Jakub Drašnar
okolí školy tř. učitelé dle rozpisu v týdenním plánu
oddělení školní družiny vychovatelky oddělení

6. Odpovědnost za oblasti- evidence a zajišťování akcí, soutěží, podklady do výroční zprávy,

Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky) Markéta Řezníčková, Romana Svatoňová
Matematika a její aplikace, fyzika Štěpánka Kordová
Člověk a příroda (chemie, přírodopis, zeměpis) Alena Janková
Člověk a společnost (dějepis, občanská výchova) Vladimíra Pokorná
Umění a kultura (výtvarná a hudební výchova) Ivona Skákalová
Člověk a zdraví Věra Kuřilová
Výlety, exkurze - II.stupeň Vladimíra Pokorná
Lyžařské kurzy, seznamovací výlety, školy v přírodě II.st. Petra Pospíšilová,Věra Kuřilová
Školy v přírodě I.st; výlety I.st. Jana Krejčí
Návštěvy kulturních představení Jindřiška Kolářová,
Alena Ježková
Projektové dny tříd I. stupně- popis, zhodnocení Radka Dušková
Projektové dny tříd II. stupně- popis, zhodnocení Vedoucí projektu
Plavecký výcvik Lucie Drašnarová
Vzdělávání pedagogických pracovníků Jana Odstrčilová
Zameškané hodiny Jana Odstrčilová
Průměry prospěchu Jana Odstrčilová
Výchovná opatření, pochvaly Jana Odstrčilová
Přijetí žáků na střední školy a víceletá gymnázia Štěpánka Kordová
Integrovaní žáci Štěpánka Kordová
Prevence rizikového chování Ivona Skákalová
Environmentální výchova Alena Janková

7. Prázdniny, svátky

nástup pedagogických pracovníků 24. 8. 2020
zahájení školního roku 1. 9. 2020
státní svátek – Den české státnosti 28.9.2020
státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu 28.10.2020
podzimní prázdniny 29. 10., 30. 10. 2020
ředitelské volno 26.10.,27.10.2020
státní svátek – den boje za svobodu a demokracii 17.11.2020
vánoční prázdniny 23. 12.- 3. 1. 2021
pololetní vysvědčení 28. 1. 2021
pololetní prázdniny 29. 1. 2021
jarní prázdniny 8.3. – 14. 3. 2021
velikonoční prázdniny 1. 4. 2021
Velký pátek 2. 4.2021
Velikonoční pondělí 5. 4. 2021
Svátek práce 1.5.2021
státní svátek – Den vítězství 8.5.2021
závěrečné vysvědčení 30. 6. 2021
hlavní prázdniny 1.7. - 31. 8. 2021

8. Plán pedagogických rad

1. pedagogická rada 1. 9. 2020
2. pedagogická rada 24. 11.2020
3. pedagogická rada 21. 1.2021
4. pedagogická rada 20. 4.2021
5. pedagogická rada 22. 6. 2021

9. Termíny informačních dnů

1. informační den 15. 9. 2020
2. informační den 10.11.2020
3. informační den 12. 1. 2021
4. informační den 13. 4. 2021
5. informační den 8. 6. 2021

10. Kontakty

kancelář školy- ústředna +420 495 538 341
ředitel školy- tel., mobil +420 495 537 987,+420 602 427 373
zástupce ředitele +420 725 791 352
e-mail skola@habrmanova.cz
web www.habrmanova.cz
školní družina +420 495 530 303;druzina@habrmanova.cz
školní jídelna +420 495 538 374;jidelna@habrmanova.cz

11. Účty školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA – ÚČET PRO RODIČE – PLATBA KROUŽKŮ, VÝLETŮ, PRACOVNÍCH SEŠITŮ 115-1182810227/0100
ZÁKLADNÍ ŠKOLA – ŠKOLNÍ DRUŽINA 27-1993370237/0100
ZÁKLADNÍ ŠKOLA – ŠKOLNÍ JÍDELNA 27-1993420257/0100

VARIABILNÍ SYMBOL JE VE VŠECH PŘÍPADECH EVIDENČNÍ ČÍSLO ŽÁKA, KTERÉ MU BYLO PŘIŘAZENO – VIZ. ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

DO ZPRÁVY K PLATBĚ UVÁDĚJTE JMÉNO ŽÁKA A TŘÍDU