Organizace školního roku

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019-20

VŠECHNY ROČNÍKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY, HRADEC KRÁLOVÉ, HABRMANOVA 130 SE VZDĚLÁVAJÍ PODLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:

ŠVP PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ HABRMANOVA

Plán akcí 2019/20

1.Charakteristika školy

1.1.Žáci

počet žáků 470
počet tříd na I. stupni 10
počet tříd na II. stupni 9
počet oddělení školní družiny 4
průměr žáků na třídu 24

1.2.Zaměstnanci

pedagogičtí pracovníci 34
provozní zaměstnanci 6
školní jídelna 6

2. Funkce ve škole

ředitel školy Jiří Šimek
zástupce ředitele školy Jana Odstrčilová
výchovný poradce Štěpánka Kordová
koordinátor ICT Michal Zavřel
preventista rizikového chování Ivona Skákalová
koordinátor environmentální výchovy Alena Janková
koordinátor ŠVP Markéta Řezníčková
zdravotník Jana Krejčí
preventista PO, BOZP Petr Raabenstein
metodické sdružení 1. – 5. třídy Lucie Drašnarová
jazyk a jazyková komunikace Markéta Řezníčková
jazyk a jazyková komunikace - cizí jazyky Romana Svatoňová
člověk a příroda Alena Janková
matematika a její aplikace Štěpánka Kordová
člověk a společnost Vladimíra Pokorná
umění a kultura Ivona Skákalová
člověka zdraví Věra Kuřilová
svět práce a informační a komunikační technologie Marcela Hofmanová

3. Třídnictví a úvazky

3.1.Třídnictví a úvazky I. stupně

třída třídní učitel Úvazek
I.A Jindřiška Kolářová 20
I.B Eliška Kosková 20
II.A Lucie Drašnarová 22
II.B Jana Lemonová 22
III.A Markéta Zubrová 22
III.B Kateřina Toulová 22
IV.A Krejčí Jana 22
IV.B Přemysl Kočí 22
V.A Radka Dušková 22
V.B Veronika Nováková 22

3.2.Třídnictví a úvazky II. stupně

třída třídní učitel Úvazek
VI.A Vladimíra Pokorná 22
VI.B Markéta Řezníčková 22
VII.A Alena Janková 22
VII.B Jakub Drašnar 22
VII.C Alena Ježková 22
VIII.A Věra Kuřilová 22
VIII.B Petra Pospíšilová 22
IX.A Romana Svatoňová 22
IX.B Marcela Hofmanová 22

3.3.Učitelé bez třídnictví

Jméno úvazek
Adéla Seidlová 22
Štěpánka Kordová 19
Ivona Skákalová 22
Nikol Felzmannová 22
Gabriela Kaisrlíková 22
Kateřina Matysková 12
Markéta Vránová 13
Michal Zavřel 18

3.4 Školní asistent

Jméno úvazek
Alena Plecháčková 50%

** 3.5. Asistenti pedagoga**

Jméno úvazek
Alena Plecháčková 50%

3.6. Vychovatelky školní družiny

Jméno Úvazek
Dana Holoubková 24 - 100%
Petra Kudrnáčová 28 - 100%
Šárka Draštíková 28 – 100%
Iva Kovaříková 14 -50%

3.7.Provozní zaměstnanci

Jméno Funkce Úvazek
Marcela Cvrčková hospodářka 100%
Petr Raabenstein školník 100%
Pavla Marčínová uklízečka 100%
Iva Graciasová uklízečka 100%
Silvie Kaprasová uklízečka 85%
Jana Raabensteinová uklízečka 40%
Lenka Hofmanová vedoucí jídelny 100%
Robin Kittner Vedoucí kuchař 100%
Ilona Marešová kuchařka 100% +15%
Martina Chladová kuchařka 100%+ 15%
Roman Grudza Pomocný kuchař 100%
Danka Šlapáková pomocná kuchařka 100%

4. Mimotřídní práce

uvádějící učitelé
Radka DuškováLucie DrašnarováRomana SvatoňováMarkéta Řezníčková Veronika NovákováMarkéta ZubrováMarkéta VránováKateřina Matysková
mimotřídní práce
distribuce školních potřeb Marcela Cvrčková
distribuce učebnic I. stupeň Jana Lemonová
distribuce učebnic II. stupeň Adéla Seidlová
metodické materiály Jana Odstrčilová
správce počítačové učebny -104 Michal Zavřel
správce PC učebny – S10 Michal Zavřel
kabinet I. stupně Jindřiška Kolářová
kabinet českého jazyka Ivona Skákalová
kabinet cizích jazyků Romana Svatoňová
kabinet dějepisu a občanské výchovy Vladimíra Pokorná
kabinet zeměpisu Věra Kuřilová
kabinet matematiky Marcela Hofmanová
kabinet fyziky Petra Pospíšilová
kabinet tělesné výchovy Věra Kuřilová
kabinet výtvarné výchovy Ivona Skákalová
kabinet hudební výchovy Přemysl Kočí
kabinet dílen Michal Zavřel
kabinet přírodopisu Alena Janková
kabinet ŠD Dana Holoubková
kabinet chemie Alena Janková
správce učitelské knihovny Markéta Řezníčková
kabinet didaktické techniky Jana Odstrčilová
zápisy porad Markéta Řezníčková, Jana Odstrčilová
správce sborovny Lucie Drašnarová
Sběr Věra Kuřilová
odběr novin a časopisů Marcela Cvrčková
kronika školy Vladimíra Pokorná
spolupráce s divadlem Alena JežkováJindřiška Kolářová

** 5. Odpovědnost za prostory**

třídy třídní učitelé
počítačová učebna -104 Michal Zavřel
PC učebna –S10 Michal Zavřel
učebna hudební výchovy Přemysl Kočí, Alena ježková
školní knihovna Markéta Řezníčková
dílna a keramika Michal Zavřel
cvičná kuchyň Marcela Hofmanová
učebna chemie a fyziky Alena Janková
učebna angličtiny Adéla Seidlová
tělocvična Věra Kuřilová
školní hřiště Jakub Drašnar
okolí školy tř. učitelé dle rozpisu v týdenním plánu
oddělení školní družiny vychovatelky oddělení

6. Odpovědnost za oblasti- evidence a zajišťování akcí, soutěží, podklady do výroční zprávy,

Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky) Markéta Řezníčková, Romana Svatoňová
Matematika a její aplikace, fyzika Štěpánka Kordová
Člověk a příroda (chemie, přírodopis, zeměpis) Alena Janková
Člověk a společnost (dějepis, občanská výchova) Vladimíra Pokorná
Umění a kultura (výtvarná a hudební výchova) Ivona Skákalová
Člověk a zdraví Věra Kuřilová
Výlety, exkurze - II.stupeň Vladimíra Pokorná
Lyžařské kurzy, seznamovací výlety, školy v přírodě II.st. Věra Kuřilová
Školy v přírodě I.st; výlety I.st. Jana Krejčí
Návštěvy kulturních představení Jindřiška Kolářová,
Alena Ježková
Projektové dny tříd I. stupně- popis, zhodnocení Radka Dušková
Projektové dny tříd II. stupně- popis, zhodnocení Vedoucí projektu
Plavecký výcvik Lucie Drašnarová
Vzdělávání pedagogických pracovníků Jana Odstrčilová
Zameškané hodiny Jana Odstrčilová
Průměry prospěchu Jana Odstrčilová
Výchovná opatření, pochvaly Jana Odstrčilová
Přijetí žáků na střední školy a víceletá gymnázia Štěpánka Kordová
Integrovaní žáci Štěpánka Kordová
Prevence rizikového chování Ivona Skákalová
Environmentální výchova Alena Janková

7. Prázdniny, svátky

nástup pedagogických pracovníků 26. 8. 2019
zahájení školního roku 2. 9. 2019
podzimní prázdniny 29. 10., 30. 10. 2019
Ředitelské volno 31.10.,1.11.2019
vánoční prázdniny 23. 12.- 3. 1. 2020
pololetní vysvědčení 30. 1. 2020
pololetní prázdniny 31. 1. 2020
jarní prázdniny 2.3. – 8. 3. 2020
velikonoční prázdniny 9. 4. 2020
Velký pátek 10. 4.2020
Velikonoční pondělí 13. 4. 2020
Svátek práce 1.5.2020
státní svátek – Den vítězství 8.5.2020
závěrečné vysvědčení 30. 6. 2020
hlavní prázdniny 1.7. - 31. 8. 2020

8. Plán pedagogických rad

1. pedagogická rada 2. 9. 2019
2. pedagogická rada 19. 11.2019
3. pedagogická rada 28. 1.2020
4. pedagogická rada 21. 4.2020
5. pedagogická rada 23. 6. 2020

9. Termíny informačních dnů

1. informační den 24. 9. 2019
2. informační den 12.11.2019
3. informační den 14. 1. 2020
4. informační den 7. 4. 2020
5. informační den 2. 6. 2020

10. Kontakty

kancelář školy- ústředna +420 495 538 341
ředitel školy- tel., mobil +420 495 537 987,+420 602 427 373
zástupce ředitele +420 725 791 352
e-mail skola@habrmanova.cz
web www.habrmanova.cz
školní družina +420 495 530 303;druzina@habrmanova.cz
školní jídelna +420 495 538 374;jidelna@habrmanova.cz

11. Účty školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA – ÚČET PRO RODIČE – PLATBA KROUŽKŮ, VÝLETŮ, PRACOVNÍCH SEŠITŮ 115-1182810227/0100
ZÁKLADNÍ ŠKOLA – ŠKOLNÍ DRUŽINA 27-1993370237/0100
ZÁKLADNÍ ŠKOLA – ŠKOLNÍ JÍDELNA 27-1993420257/0100

VARIABILNÍ SYMBOL JE VE VŠECH PŘÍPADECH EVIDENČNÍ ČÍSLO ŽÁKA, KTERÉ MU BYLO PŘIŘAZENO – VIZ. ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

DO ZPRÁVY K PLATBĚ UVÁDĚJTE JMÉNO ŽÁKA A TŘÍDU