Společně se vzděláváme na ZŠ Habrmanova

Společně se vzděláváme na ZŠ Habrmanova I

  • Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, na společné vzdělávání žáků a na podporu extrakurikulárních aktivit. V rámci projektu bude celý pedagogický sbor proškolen v ikluzivním vzdělávání, pedagogové budou spolupracovat na rozvoji matematické a čtenářské gramotnosti ve výuce. Pedagogové I.stupně se zaměří na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.
  • Na škole díky projektu pracuje školní psycholog