Akreditace Erasmus 2021-27

Akreditace v programu Erasmus +

pro

KA121 – Akreditované projekty mobility osob v oblasti školního vzdělávání

Základní škola Habrmanova v roce 2022 získala akreditaci Erasmus v oblasti školního vzdělávání v programovém období 2021-27. Tato akreditace nám v uvedeném období umožňuje vysílat naše zaměstnance za finanční podpory EU do zahraničí na odborná školení. Prostřednictvím krátkodobých projektů podpoříme vzdělávání našich pedagogů i asistentů v oblasti digitalizace a začleňování digitální kompetence do vyučování našich žáků v následujících pěti letech.