Kroužky

Kroužky ve školním roce 2022/2023

Do jednotlivých kroužků se přihlašujte zde - OD 19.9.2022

TERMÍN KROUŽKU A DOPLNĚNÍ KROUŽKŮ BUDE JEŠTĚ UPŘESNĚNĚNO**bold text**

Název Vyučující Třída Cena za pololetí Termín
KLUB PŘEDŠKOLÁKŮ L.DRAŠNAROVÁ 0,- ST 15.00 - 16.00 1xMĚSÍČNĚ
SBOROVÝ ZPĚV -NEPOVINNÝ PŘEDMĚT P.KOČÍ 6.- 9. 0,0
SPORTOVNÍ POHYBOVÉ HRY HRY K.JEŽKOVÁ 1. - 3. 0,- ST 7.00 - 7.45
KERAMIKA Š. KORDOVÁ 2. - 9. 600,- ČT - SUDÝ 13.00 - 14.30
VÝTVARNĚ KERAMICKÝ I J. KOLÁŘOVÁ 1. 600,- PO - SUDÝ 13.45 - 15.15
VÝTVARNĚ KERAMICKÝ II J. KOLÁŘOVÁ 2.- 9. 600,- PO - LICHÝ 13.45 -15.15
PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK A.JANKOVÁ 4.- 9. 500,- ČT 14.00 - 15.00
ZÁKLADY HRY NA KYTARU P.KOČÍ 2. - 5. 500,- PO 13.30 - 14.15
POČÍTAČOVÝ KROUŽEK T.COUFALOVÁL 2.-3. 300,- PO SUDÝ 12.45 - 13.30
PŘÍPRAVA NA PZ - M Š.KORDOVÁ 9. 500,- ÚT -14.00 -14.45
KROUŽEK VAŘENÍ T.JONOVÁ 3. - 5. 800,- ÚT 13.30 - 15.45
VĚDA NÁS BAVÍ LEKTORKA 2.- 5. PLATBA LEKTORCE PO 14.00 – 15.00
TANEČNÍ KROUŽEKwww.selectdance.cz ŠTĚPÁNKA BUREŠOVÁ 1. - 5. PLATBA LEKTORŮM PÁ 14.00 -15.00
FLORBALOVÝ KROUŽEKwww.florbalprodeti.cz LEKTOŘI 1. -5. PLATBA LEKTORŮM PÁ 15.00 -16.00
SPORTMIX www.gymnathlon.cz/sportmix LEKTOŘI 1. - 3. PLATBA NA WEBU ČT 16.00 -17.00
  • Platbu kroužků uskutečníte až po potvrzení, že žák byl do kroužku přijat!!!
  • Platba školních kroužků bude prováděna v hotovosti vedoucímu kroužku do konce října za 1. pololetí a do konce ledna za druhé pololetí. Pokud částka nebude v daném termínu uhrazena, žák bude z kroužku vyloučen. KERAMIKA SE BUDE PLATIT PŘEVODEM NA ÚČET ŠKOLY : 115-1182810227/0100