Kroužky

Kroužky ve školním roce 2019/2020

Do jednotlivých kroužků se přihlašujte zde

Název Vyučující Třída Cena za pololetí Termín
KLUB PŘEDŠKOLÁKŮ L.DRAŠNAROVÁ 0,- ST 15.30 - 16.30 1xMĚSÍČNĚ
KLUB AJ LEKTORKA 2.-5. 3000,- ST 13.30 -16.00
SBOROVÝ ZPĚV -NEPOVINNÝ PŘEDMĚT P.KOČÍ 6.- 9. 0,0 ST 14.00 - 15.00
MÍČOVÉ HRY J.KREJČÍ 3. - 5. 0,- ST 13.30 - 14.15
JÓGA PRO DĚTI V.NOVÁKOVÁ 1. - 2. 500,- ST 13.00 - 13.45
KERAMIKA Š. KORDOVÁ 2. -9. 400,- ČT - LICHÝ 13.30 - 15.00
VÝTVARNĚ KERAMICKÝ I J. KOLÁŘOVÁ 1. 400,- PO - LICHÝ 13.30 - 15.00
VÝTVARNĚ KERAMICKÝ II J. KOLÁŘOVÁ 2.- 9. 400,- PO - SUDÝ 13.45 -15.15
PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK A.JANKOVÁ 4.- 7. 500,- ST 14.00 - 15.00
DOPRAVNÍ KROUŽEK A.JANKOVÁ 4. -9. 500,- PÁ 14.00 - 15.00
ZÁKLADY HRY NA KYTARU P.KOČÍ 2. - 5. 500,- PO 12.45 - 13.30
HRA NA FLÉTNU J.KREJČÍ 2. - 5. 500,- ÚT 12.45 - 13.30
POČÍTAČOVÝ KROUŽEK M.IVANOVA 3.-5. 500,- ÚT 12.45 - 13.30
MECHATRONIKA M.ZAVŘEL 3.-6. 500,- PÁ -SUDÝ 13.00 - 14.30
ZÁKLADY HRY NA KLÁVESY P.KOČÍ 2.-5. 500,- PO 14.00 - 14.45
VĚDA NÁS BAVÍ LEKTORKA 2.- 5. PLATBA LEKTORCE ČT 14.00 – 15.00
  • Platbu kroužků uskutečníte až po potvrzení, že žák byl do kroužku přijat!!!
  • Platba školních kroužků bude prováděna v hotovosti vedoucímu kroužku do konce října za 1. pololetí a do konce ledna za druhé pololetí. Pokud částka nebude v daném termínu uhrazena, žák bude z kroužku vyloučen.