Kroužky

Kroužky ve školním roce 2021/2022

Do jednotlivých kroužků se přihlašujte zde - OD 20.9.2021

TERMÍN KROUŽKU A DOPLNĚNÍ KROUŽKŮ BUDE UPŘESNĚNO**bold text**

Název Vyučující Třída Cena za pololetí Termín
KLUB PŘEDŠKOLÁKŮ L.DRAŠNAROVÁ 0,- PO 15.30 - 16.30 1xMĚSÍČNĚ
SBOROVÝ ZPĚV -NEPOVINNÝ PŘEDMĚT P.KOČÍ 6.- 9. 0,0
SPORTOVNÍ POHYBOVÉ HRY HRY J.KREJČÍ 1. - 2. 0,- ČT 14.35 - 15.20
JÓGA PRO DĚTI V.BARTOŇOVÁ 1. - 2. 500,- ÚT 13.00- 14.00
KERAMIKA Š. KORDOVÁ 2. - 9. 400,- ČT 13.00 - 14.30
VÝTVARNĚ KERAMICKÝ I J. KOLÁŘOVÁ 1. 400,- PO - SUDÝ 13.30 - 15.00
VÝTVARNĚ KERAMICKÝ II J. KOLÁŘOVÁ 2.- 9. 400,- PO - LICHÝ 13.45 -15.15
PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK A.JANKOVÁ 4.- 7. 500,- ST 13.45 - 14.45
DOPRAVNÍ KROUŽEK A.JANKOVÁ 4. -9. 500,- PÁ 13.45 - 14.45
ZÁKLADY HRY NA KYTARU P.KOČÍ 2. - 5. 500,- PO 13.30 - 14.15
MECHATRONIKA M.ZAVŘEL 3.-5. 500,- ČT - LICHÝ -13.30 -15.00
POČÍTAČOVÝ KROUŽEK T.COUFALOVÁL 2.-4. 500,- ST 13.00 -13.45
PŘÍPRAVA NA PZ - M Š.KORDOVÁ 9. 500,- ÚT -14.40 -15.30
VĚDA NÁS BAVÍ LEKTORKA 2.- 5. 1346,-PLATBA LEKTORCE ČT 14.00 – 15.00
  • Platbu kroužků uskutečníte až po potvrzení, že žák byl do kroužku přijat!!!
  • Platba školních kroužků bude prováděna v hotovosti vedoucímu kroužku do konce října za 1. pololetí a do konce ledna za druhé pololetí. Pokud částka nebude v daném termínu uhrazena, žák bude z kroužku vyloučen.