Kroužky

Kroužky ve školním roce 2023-24

Do jednotlivých kroužků se přihlašujte zde

PŘIHLÁŠOVÁNÍ POUZE V TERMÍNU OD 18.9.- 29.9.2023

KROUŽKY BUDOU ZAHÁJENY OD 2.10.2023

KROUŽEK MUSÍ MÍT MINIMÁLNĚ 8 ŽÁKŮ

KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

Vyučující Třída

Cena

za pololetí

Termín
KLUB PŘEDŠKOLÁKŮ L.DRAŠNAROVÁ 0. 0,-

PO 15.00 – 16.00

1X MĚSÍČNĚ

SPORTOVNÍ HRY T.HLAVATÝ 4.- 6. 0,- ČT 13.35 – 14.20
KERAMIKA I.

J.KOLÁŘOVÁ

1. 700,- ST LICHÁ 12.45–14.15
KERAMIKA II. J.KOLÁŘOVÁ 2.- 9. 700,- ČT LICHÝ 13.00 – 14.30
PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK A.JANKOVÁ 4. -9. 600,- PO 14.00 – 15.00
HRA NA KYTARU P.KOČÍ 2. -5. 500,- PO 14.15 – 15.00
POČÍTAČOVÝ KROUŽEK T.COUFALOVÁ 2.-3. 500,- PO SUDÉ 12.45 – 13.30
DESKOVÉ HRY T. JONOVÁ 3.-5. 600,- ST SUDÁ 13.30 – 14.30
KROUŽEK VAŘENÍ T.JONOVÁ 3.-5. 800,- ČT 14.00 – 16.00
ATLETIKA K.HORÁKOVÁ 5.-9. 0,- ÚT 14.00 – 15.00
HUDEBNĚ-DRAMATICKÝ KROUŽEK L.JANČÁRKOVÁ, V.GONČAROVOVÁ 1.-5. 600,- ÚT 13.00 -14.30
NEBOJTE SE MATEMATIKY Š.KORDOVÁ 8. 600,- ST 14.00 – 14.45
PŘÍPRAVA NA PZ -M P.POSPÍŠILOVÁ 9. 600,- ÚT 14.00 -14.45
TANEČNÍ KROUŽEK LEKTOR I.ST 1500,- PÁ 14.00 – 15.00
FLORBAL LEKTOR I.ST. 1400,- PÁ 15.00 – 16.00
  • Platbu kroužků uskutečníte až po potvrzení, že žák byl do kroužku přijat!!!
  • Platba školních kroužků bude prováděna převodem na účet 115-1182810227/0100 do konce října za 1. pololetí a do konce ledna za druhé pololetí. Pokud částka nebude v daném termínu uhrazena, žák bude z kroužku vyloučen. Při platbě uvádějte:
  • variabilní symbol = evidenční číslo žáka
  • do zprávy název kroužku, jméno žáka, třída