Společně se vzděláváme na ZŠ Habrmanova III

Projekt navazuje na "Společně se vzděláváme na ZŠ Habrmanova I a II" a je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, na společné vzdělávání žáků a na podporu extrakurikulárních aktivit. V rámci projektu pedagogové budou spolupracovat v tandemech na rozvoji cizích jazyků, tělovýchovy. Bude podpořena profesní kompetence začínajících pedagogů s využitím prvků mentoringu. V rámci projektu bude dvakrát realizován projektový den, který bude rozvíjet environmentální výchovu a finanční gramotnost a poznatky a zkušenosti povedou k rozvoji klíčových kompetencí. Pedagogové I.stupně se zaměří na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Na škole díky projektu pracuje školní asistent.